Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska år 6 Ht-19

Skapad 2018-08-24 11:24 i Björndammens skola Partille
Pedagogisk planering för spanska i Enskede byskola ht-14/vt-15.
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
Spanska talas av ungefär en halv miljard människor i världen. Att lära sig spanska ger fantastiska möjligheter att resa och lära sig mer om andra länder och kulturer. Under året kommer du att få grundläggande kunskaper i det spanska språket. Genom att läsa, lyssna och skriva på spanska utvecklas språket. Vi kommer att arbeta med läroboken "Colores" som utgångspunkt, och komplettera med annat material.

Innehåll

Detta kommer undervisningen att innehålla:

 • Var man talar spanska
 • Kultur i spansktalande länder
 • Uttal av spanska alfabetet
 • Hälsningsfraser
 • Siffror 0-100
 • Ord för färger, familj, frukt och mat, djur, månader, årstider
 • Vad man tycker om/ inte tycker om
 • Beskrivning av något
 • Skriva kort om sig själv
 • Grammatik: 
  • substantiv
  • maskulint/feminint
  • singular/plural
  • bestämd form/obestämd form
  • grundläggande om verb
  • grundläggande om adjektiv

Så här kommer vi att arbeta:

 • Genomgångar av lärare
 • Gemensam och enskild läsning av läroboken Colores
 • Övningar i Colores
 • Lyssning på talad spanska
 • Övning datorer (främt på Colores.se)
 • Läxor för träning av ord
 • Språklekar 
 • Skrivning om mig själv
 • Talövningar

 

OBS!

Läxor, uppgifter och den främsta kommunikationen mellan mig och eleverna kommer ske på Classroom https://classroom.google.com

Eleverna kommer få en kod av mig så de får tillgång till sin egen klassida där. 

 

Vad ska jag kunna?

Jag ska kunna:

 • Hälsa på någon 
 • Berätta om mig själv och min familj
 • Räkna till 100
 • Säga vad jag tycker om och inte.
 • Skriva om mig själv
 • Förstå enkla instruktioner
 • Besvara och ställa frågor om sådant jag känner till
Detta visar jag genom att:

 • Prata spanska under lektionerna
 • Göra övningarna i Colores
 • Delta aktivt i talövningar och lekar
 • Skriva en text om dig och din familj

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  E 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: