Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska, skriv åk 3

Skapad 2018-08-25 12:50 i Hallens Kyrkskola Åre
Grundskola F – 9 Svenska
Vi skriver på många olika sätt. Vi skriver mail, sms, meddelanden, berättelser, brev m.m. Det är viktigt att kunna skriva och göra sig förstådd i ord. Det är också både roligt och spännande att kunna skriva till någon och få ett svar. Därför är det viktigt att förstå hur man skriver och att det spelar roll till vem man skriver samt vad man skriver för något.

Innehåll

-

(Syfte)

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

- formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

- urskilja språklig strukturer och följa språkliga normer, samt

- söka information från olika källor och värdera dessa.

(Centralt innehåll)

Se nedan.

Förväntat resultat

- Skriva läsligt, med mellanrum mellan orden.

- Stava vanliga ord.

- Använda stor bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken.

- Skriva med inledning, problem, lösning och slut. Beskriva figurerna i berättelserna.

- Ge respons på kompisars berättelser.

- Utveckla sin berättelse. Kunna gå in i sin text och förtydliga den.

- Använda datorn.

- Använda ord och begrepp som är typiska för ämnet.

- Skumläsa,söka information och leta efter vad som är viktigt för att kunna skriva en enkel faktatext.

Undervisning/arbetsformer

I undervisningen kommer vi att arbeta med:

Livet i Bokstavslandet

Skriva brev

Skriva berättelser av typen fyrstegssaga

Skriva faktatexter

Anteckna från film och berättande

Utveckla texter

Rätta varandras texter

Gemensamt rätta texter

Nya genrer

 

Examinationsuppgift

Under hösten kommer vi att ha många träningstillfällen. Vid två tillfällen kommer eleverna skriva examinerande texter. En faktatext där eleverna skriver en faktatext utifrån en gemensam tankekarta. En berättelse där det ska finnas en början, problem, lösning och slut. I dessa berättelser kommer vi även examinera användningen av stor bokstav och skiljetecken, mellanrum mellan orden samt stavning av vanligt förekommande ord.

Under våren kommer vi ha många träningstillfällen och där är de nationella proven i svenska examinationsuppgiften.

 

(Bedömningsmall)

Lägg bedömningsmall under MATRIS.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3

Matriser

Sv
Svenska, skriv åk 3

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva berättelser
Jag skriver med inledning, problem, lösning och slut. Jag beskriver huvudpersonen i min berättelse.
Jag skriver gestaltande i mina berättelser. Jag kan skriva berättelser med flera problem i.
Jag skriver gestaltande berättelser med flera problem och personer i. Jag läser min text och förtydligar saker som andra läsare kan tycka är svåra att förstå.
Skrivregler, stavning och läslighet
Jag har mellanrum mellan orden. Jag använder stor bokstav och punkt.
Jag använder fler skiljetecken; utropstecken och frågetecken. Jag stavar de flesta ord jag använder ofta rätt.
Jag kan flera stavningsregler, tex dubbelteckning.
Använda datorn
Jag vet hur man klickar för att öppna skrivprogrammet. Jag vet hur man skriver på datorn/ iPad.
Jag vet hur man ändrar i texten, typsnitt och textstorlek.
Jag vet hur jag går in och ändrar en text som jag sparat sedan tidigare. Jag vet hur jag skriver ut.
Skriva faktatexter
Jag skriver en enkel faktatext utifrån en gemensam tankekarta.
Jag fyller själv i en tankekarta och skriver en enkel faktatext utifrån den.
Jag använder de ämnesspecifika begreppen i sitt sammanhang i min faktatext,
Anteckna
Jag skriver ner några saker som nämnts efter diskussioner eller någonting vi sett.
Jag för anteckningar samtidigt som vi pratar om eller tittar på någonting.
Jag använder mina anteckningar för att återberätta informationen. Jag ser skillnaden mellan anteckningar och andra typer av texter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: