Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Valet 2018 åk 4

Skapad 2018-08-26 09:35 i Sandlyckeskolan Båstad
Valet 2014. Politiska partier, regering och riksdag. Hur demokratiska beslut fattas.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Inför valet den 9 september ska vi lära oss mer om vilka politiska partier vi har Sverige och ta reda på vad de tycker i några olika politiska frågor. Vi ska lära oss om regeringen och riksdagens arbete. Vi ska även ta reda på hur ett val går till.

Innehåll

Våra mål

Du ska:

 • känna till hur en demokrati fungerar.
 • känna till hur valet går till i Sverige.
 • känna till vilka de största politiska partierna är. 
 • kunna berätta om regeringens och riksdagens uppdrag.
 • förstå och använda begreppen demokrati och politik. 
 • känna igen partiernas symboler och rita och måla dessa i grupp.

 

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att:

 • ha gemensamma genomgångar.
 • undersöka vad de olika partierna tycker i några viktiga frågor.
 • tillverkar en partisymboler i bildämnet
 • titta på filmer om de politiska partierna, regeringen och riksdagen
 • diskutera för- och nackdelar med demokrati/diktatur
 • vi utgår ifrån boken Upptäck Samhälle

 

Bedömning

Du visar att du når våra mål genom att:

 • du är aktiv på lektionerna och deltar i diskussioner.
 • du kan redogöra för hur regeringen och riksdagen fungerar.
 • du kan berätta om Sveriges politiska partier.
 • du kan förklara och använda viktiga ord och begrepp inom arbetsområdet.
 • du har tillverkat partiernas symboler och kan koppla ihop rätt symbol till rätt parti.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Samhällskunskap Lgr11

Långsiktiga mål

Utveckla förmågan att
Extra insats krävs
KUNSKAP OCH BEGREPP
* analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller
Du har ännu inte kunnat visa att du har grundläggande kunskaper och kan inte använda olika begrepp på ett fungerande sätt.
Du har grundläggande kunskaper och använder begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper och använder begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper och använder begrepp på ett väl fungerande sätt.
* reflektera demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser
Du har ännu inte kunnat visa att du har grundläggande kunskaper om mänskliga rättigheter och demokratiska värden. Du kan ännu inte föra ett enkelt resonemang.
Du har grundläggande kunskaper om mänskliga rättigheter och demokratiska värden och visar det genom att föra enkla resonemang.
Du har goda kunskaper om mänskliga rättigheter och demokratiska värden och visar det genom att föra utvecklade resonemang.
Du har mycket goda kunskaper om mänskliga rättigheter och demokratiska värden och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang.
ANALYS
* analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv
Du kan undersöka samhällsfrågor ur något perspektiv men kan ännu inte visa att du kan beskriva enkla samband mellan dem.
Du undersöker samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband.
Du undersöker samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband.
Du undersöker samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då komplexa samband.
RESONEMANG
* reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar * uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv
Du har ännu inte kunnat visa att du kan föra enkla resonemang om olika värderingar och olika ståndpunkter.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: