Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Räkan

Skapad 2018-08-26 11:07 i Särskolan Stenungsund
Grundsärskola 7 – 9 Verklighetsuppfattning
Vi ska lära oss mer om räkan och hur den lever. Räkan är ett kräftdjur, finns det några fler kräftdjur som vi känner till?

Innehåll

Undervisning

Vi ska arbeta med temat räkan och dess livsmiljö. 

Hur ser räkan ut? Känner vi igen räkor? När kan vi ha sett dem? I skolan? Hemma? Kan vi äta räkor? Vi funderar på det först och sedan tar vi reda på hur de ser ut genom att undersöka räkor. Hur kan vi göra det? Finns det någon teknisk lösning som kan hjälpa oss?

Hur många ben, ögon, form, yta och struktur mm har den? Var finns de? Hur ska vi få upp dem ur havet?

Vi ska se på bilder, foton, film, läsa böcker och jämföra med verkligheten. Vi ska gå till biblioteket och läsa böcker om kräftdjur. Har de några släktingar? Vi ska räkna och jämföra räkor samt gå till havet och fiskhuset för att titta på dem. Vi ska samarbeta, lyssna på varandra, ställa frågor och ta reda på svar.

Vi ska använda bildkartor i kommunikationen. Hur skriver vi RÄKA? Hur låter bokstäverna och hur tecknas de? Hur tecknas ordet?

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper om människa och natur,
  VEU
 • ordna händelser och upplevelser i tid och rum,
  VEU
 • sortera föremål utifrån kvalitet och kvantitet,
  VEU
 • identifiera och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån funktion, och
  VEU
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Växter och djur, deras namn, livsvillkor och levnadsmiljöer.
  VEU  1-9
 • Avbildningar av verkligheten och förhållandet mellan original och till exempel bild, foto och film.
  VEU  1-9
 • Likheter och olikheter. Hur föremål kan jämföras, sorteras, kategoriseras utifrån sina egenskaper.
  VEU  1-9
 • Längd, volym och massa och hur de kan mätas, storleksordnas och jämföras.
  VEU  1-9
 • Heltal. Hur de benämns, storleksordnas och används för att ange antal och ordning. Ramsräkning.
  VEU  1-9
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål fungerar.
  VEU  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  VEU  1-9
 • Kunskapskrav
 • Utifrån upplevelser i närmiljön kan eleven urskilja och reagera på några egenskaper hos växter och djur.
  VEU   9
 • Dessutom deltar eleven i kommunikation om några växters och djurs livsvillkor och levnadsmiljöer.
  VEU   9
 • Eleven reagerar igenkännande i bekanta miljöer och visar förväntan inför händelser.
  VEU   9
 • Eleven kan delta i ramsräkning.
  VEU   9
 • Eleven deltar också i att sortera konkret material utifrån likheter, olikheter, storlek, mängd, kvalitet och form.
  VEU   9
 • Utifrån att eleven urskiljer och reagerar på olika egenskaper hos vardagsföremål kan eleven delta i att göra val.
  VEU   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: