Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Val 2018

Skapad 2018-08-26 11:41 i Bergviksskolan åk 4-9 Söderhamn
Grundskola 9 SO (år 1-3)
Den 9 september i år är det val. Vi läser boken Valskolan 2018 och tidningen 8 sidor och jobbar kring frågor om demokrati och val.

Innehåll

Vi börjar med Valskola 2018 och tidningen 8 sidor för att få grundläggande begrepp om Sveriges demokrati och valet 2018.

Vad är politik och hur påverkar det oss? Vi brainstormar kring vilka frågor som är viktiga och skriver sedan mail till lokala politiker och frågar hur de ställer sig till dessa frågor. Vi redovisar svaren inför klassen.

Vi samlar information kring Sveriges partier: deras valfrågor, deras partiledare och ursprung.

Vi analyserar bilder av partiledare och valaffischer och diskuterar kring mediernas roll i valet.

Vi tittar på Fatta Sveriges demokrati från UR och diskuterar kring demokrati/diktatur, fria val, mänskliga rättigheter.

Centralt innehåll

 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
 • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
 • Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
 • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
 • Några olika stats- och styrelseskick i världen.
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.

Syfte

 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

 

Uppgifter

 • Bildanalys av politiker och valaffischer

 • Forska kring ett parti

 • Läs boken Valskola 2018

 • Vad är politik och hur påverkar det oss?

 • Skriv resonerande svar till frågorna och diskutera med en i klassen

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: