Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor

Skapad 2018-08-26 13:25 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Grundskola 7 Svenska som andraspråk

Du kommer att läsa sagor, lära dig om sagors kännetecken samt träna på att förbättra ditt berättande skrivande. Du kommer att skriva en saga. Du kommer också att ge respons på en kamrats saga samt bearbeta din saga efter en kamrats respons. Vi arbetar med detta under v. 35-40.

Innehåll

 

Dessa förmågor/kunskapskrav kommer att bedömas:

 • Din förmåga att skriva med språklig variation bedöms i din saga
 • Din förmåga att skriva berättande text med gestaltande beskrivningar och använda dramaturgi bedöms i din saga
 • Din förmåga att ge omdömen om text samt bearbeta text efter respons bedöms i responsen du ger på kamratens text samt i din bearbetning av din egen text

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Vi jobbar enligt cirkelmodelllen där vi först skapar förförståelse för att sedan läsa olika modelltexter. Vi fortsätter sedan med att skriva en saga gemensamt för att du slutligen skall kunna skriva en saga på egen hand.
Vi kommer att ha genomgång om sagors kännetecken och vi  kommer att läsa sagor. Vi kommer också att gå igenom hur du förbättrar ditt berättande skrivande samt ger och tar emot respons på sagan.

Dessa delar av ditt arbete kommer att bedömas

Din saga, din respons samt bearbetningen av din saga efter kamratens respons kommer att bedömas 

Utvärdering

 

Både du och jag kommer att ha tillgång till matrisen nedan för att markera din utveckling samt kommentarsrutan för att skriva ett omdöme. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA

Matriser

SvA
Sagor

E
C
A
Innehåll och textanvändning
Texten har ett i huvudsak begripligt innehåll, enkla beskrivningar och enkel handling.
Texten har ett relativt tydligt innehåll, utvecklade beskrivningar och utvecklad handling
Texten har ett tydligt innehåll, välutvecklade beskrivningar och välutvecklad handling
Struktur
Texten har i huvudsak en fungerande kronologisk struktur och strukturen följer i huvudsak sagans uppbyggnad.
Texten har en relativt väl fungerande kronologisk struktur och strukturen följer sagans uppbyggnad.
Texten har en väl fungerande kronologisk struktur och strukturen följer väl sagans uppbyggnad.
Språk
Texten har viss språklig variation och meningsbyggnaden är i huvudsak enkel och korrekt. Texten är i huvudsak skriven i preteritum men tempusbruket stör inte förståelsen för handlingen.
Texten har en språklig variation och meningsbyggnaden är relativt varierad och relativt korrekt. Texten är skriven i preteritum som används i större delen av texten på ett korrekt sätt.
Texten har god språklig variation med t.ex. ett passande genresäkert ordval och meningsbyggnaden är i varierad och relativt korrekt. Texten skriven uteslutande i preteritum som används på ett korrekt sätt.
Skrivregler
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Ge omdömen och bearbeta utifrån respons
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: