👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De fyra årstiderna- djur och natur

Skapad 2018-08-26 13:58 i Fredrika Bremerskolan Uppsala
Grundskola 1 NO (år 1-3) Svenska som andraspråk Svenska Bild
Vi kommer att jobba med årstidsväxlingar i naturen samt djurs och växters anpassningar till olika årstiderna.

Innehåll

Konkretisering av målen

*Du ska kunna de fyra årstiderna, årets månader samt vilka månader som hör till vilken årstid.
*Du ska kunna ge exempel på hur man kan känna igen de olika årstiderna. 
*Du ska kunna berätta om något djurs livscykel och anpassning till de olika årstiderna.
*Du ska kunna berätta om någon växts livscykel och anpassning till de olika årstiderna.
*Du ska känna till hur en faktatext är uppbyggd. 
*Du ska känna till och kunna använda något eller några ord och begrepp som hör till ämnet naturkunskap, t ex föda.

Undervisning

*Du kommer att få gå ut i närmiljön och uppleva vad som händer i naturen under året.
*Du kommer att få delta i samtal i grupp och helklass om de olika årstiderna och hur djur och växter anpassar sig efter årstiderna.
*Du kommer att få titta på filmer anpassade till ämnet.
*Du kommer att få lyssna på berättelser om de olika årstiderna.
*Du kommer att få läsa texter och titta på bilder om djur och natur.
*Du kommer att få skapa bilder med 
olika årstidsteman.
*Du kommer att få lära dig vad en faktatext är och hur den är uppbyggd.
*Du kommer att få använda dig utav en tankekarta för att minnas och strukturera upp din text.
*Du kommer att få prova på att skriva en egen faktatext tillsammans med din skrivkompis.

Bedömning

*Du kan berätta om de fyra årstiderna.
*Du kan årets månader från januari till december.
*Du vet vilka månader som hör till vilka årstider.
*Du kan berätta om ett djurs livscykel och anpassning till årstiderna.
*Du kan berätta om en växts livcykel och anpassning till årstiderna.
*Du kan använda begrepp som hör till ämnet naturkunskap.
*Du kan berätta vad som är typiskt för en faktatext.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3