Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppdrag matte 1A

Skapad 2018-08-26 14:56 i Stadsskogenskolan Alingsås
Vi arbetar med addition och subtraktion 0-10. Vi arbetar med likhetstecknet och dess betydelse.
Grundskola 1 Matematik
Vi arbetar med addition och subtraktion 0-10, likhetstecknet och dess betydelse. Vi arbetar med geometri, mätning och statistik.

Innehåll

Uppdrag Matte

 

Arbetsområde:

Tal

Geometri

Räknesätten

Mätning

Statistik

 

Konkreta mål:

Du ska kunna:

 • räkna addition (+) i talområdet 0 till 10.
 • räkna subtraktion (-) i talområdet 0 till 10.
 • formulera en mattesaga i text eller bild till ett tal.
 • beskriva en mattesaga på mattespråk.
 • använda och förstå likhetstecknet (=).
 • tiokompisarna.
 • använda talfamiljerna.
 • geometriska figurer: kvadrat, cirkel, rektangel och triangel. 
 • fortsätta ett mönster
 • jämföra längd och vikt
 • klockan - hela timmar
 • sortera efter storlek, färg och form

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga:

 • hur du löser additionstal 0 till 10.
 • hur du löser subtraktionstal 0 till 10.
 • koppla ihop en mattesaga med mattespråk.
 • använda och förstå likhetstecknet (=).
 • känna till tiokompisarna.
 • känna till och använda talfamiljerna.
 • känna till de olika geometriska figurerna kvadrat, rektangel, cirkel och triangel. 
 • kunna fortsätta ett mönster.
 • kunna jämför längd och vikt.
 • sortera föremål/bilder efter storlek, färg och form.

Undervisning:

Vi arbetar med områdena på olika sätt: med praktiskt material, spel, arbete i matteboken och skriva räknesagor.

Vi tränar också på talhusen och tiokompisar med praktiskt material som t ex talblock.

Vi diskuterar olika räknestrategier, olika sätt att tänka när man ska räkna ut ett tal. Vi lyfter bra exempel.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: