Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen HT18

Skapad 2018-08-26 15:25 i Ekenäs skolan Stenungsund
Grundskola 4 – 6 Biologi
Skogen

Innehåll

Undervisningens innehåll

I arbetet utvecklar du dina kunskaper om skogen.

Målen är att:
 • känna till lövskog, barrskog, blandskog och urskog. 
 • känna till namnen på några träd, djur, växter och svampar.
 • kunna berätta hur löv och döda djur bryts ner.
 • kunna ge exempel på näringskedjor/näringsvävar i skogen.
 • veta vad människan använder skogen till.
 • kunna beskriva fotosyntesen grundläggande.

Arbetssätt

Vi har gemensamma genomgångar. Vi planerar en undersökning och gör en fältstudie. Vi söker fakta i våra läroböcker, på internet och på film om frågor som handlar om skogen. Vi gör ett skriftligt arbete om olika träd- djur- svamp- och växtarter.

Bedömning

Vad bedöms?

Din kunskap om:
om barrskog,lövskog, blandskog och urskog samt om några arter som lever i skogen.
hur löv och döda djur bryts ner (nedbrytning).
näringskedjor/näringsvävar i skogen.
vad människor använder skogen till.

fotosyntes.

Hur du:

använder naturvetenskaplig information.
genomför enkla fältstudier.
för enkla resonemang om likheter och skillnader.
gör enkla dokumentationer.

Hur bedöms det?

Genom att:
utföra och dokumentera en undersökning om ett träd.
lämna in ett skriftligt arbete om arter i skogen.
göra en skriftlig diagnos om begreppen ovan.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Bi  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: