Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 1

Skapad 2018-08-26 17:45 i Delfinskolan Lunds för- och grundskolor
Matematik, hösten 2016 åk 1
Grundskola 1 Matematik

Under läsåret i ettan kommer du att arbeta med talen 0-20. Du kommer bland annat att se de som antal, siffror, plats på tallinje, i förhållande till andra tal och som ordningstal. Du kommer att arbeta med addition, subtraktion och likhetstecknet. Du kommer också att möta geometriska figurer, mönster och symmetri. Du kommer även att bli van att formulera och lösa problem.

Innehåll

Matematik, åk 1 

 

Undervisning / metod 

Vi kommer arbeta med att:

 • undersöka talen 0-20, dess antal, talraden 0-20 och uppdelning
 • skriva siffrorna/talens symboler
 • se talföljder och talens grannar samt räkna framåt och bakåt
 • använda symbolerna för addition, subtraktion och likhetstecknet
 • rita av och fortsätta mönster
 • handla med pengar, veta dess värde, dela upp räkna och växla pengar
 • förstå uttryck som dyrare än och billigare än
 • känna till matematiska ord som fler än, färre än, störst, minst, först, sist, före, efter, dubbelt och hälften.

Arbetssätt

Vi arbetar tillsammans i klassen för att du ska utveckla ditt matematiska tänkande.

 • Du kommer att få arbeta enskilt, parvis och i grupp med olika typer av matteuppgifter.
 • Du kommer att få spela olika matematikspel.
 • Du kommer att få träna dig på att förklara hur du tänker när du löser uppgifter.
 • Du kommer att få använda dig av olika laborativa material, t ex tallinjer, pengar, centikuber, etc.

Bedömning

Vi bedömer din förmåga att:

 • använda talen 0 - 20
 • kunna räkna baklänges från 20
 • använda en tallinje inom talområdet 0 - 20
 • använda begreppen tal, siffra, fler, färre, lika många, mindre än och större än
 • använda talkamrater till talen 0 - 10
 • räkna addition och subtraktion inom talområdet 0 - 20
 • använda likhetstecknet på ett korrekt sätt inom addition och subtraktion inom talområdet 0-20.

Reflektion

Hur lär du dig bäst?

Använder du fingrar, räknar i huvudet eller annat?

 

Vad menas med addition?

Vad menas med subtraktion?

Hur vet man när man ska använda addition eller subtraktion?

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 •  MaSyfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
 •  MaSyfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, 
 •  MaSyfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
 •  MaSyfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. 
 • Centralt innehåll
 •  Ma  1-3Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning. 
 •  Ma  1-3Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och uppskattningar. 
 •  Ma  1-3Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse. 
 •  Ma  1-3Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer. 
 •  Ma  1-3Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer. 
 • Kunskapskrav
 •  Ma   3Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär. 
 •  Ma   3Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal. 
 •  Ma   3Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat. 
 •  Ma   3Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: