Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Människokroppen

Skapad 2018-08-26 18:14 i Lommarskolan Norrtälje
Människokroppen - ett tema kring våra kroppsdelar, våra sinnen och vår hälsa.
Grundskola 1 – 3 Bild Svenska NO (år 1-3)
Vi kommer att gå igenom hur viktigt det är att äta bra mat, sova minst 10 timmar(när man går i 1-2:an) hygien, motion relationer och kroppsdelar. Vad är det som dunkar innanför bröstkorgen? Vart tar maten vägen som du stoppar i munnen? Hur kan du uppfatta dofter, smaker, ljud, ljus och känsel? Eleverna kommer att göra varsitt forskningsprojekt om någon kroppsdel som de själva valt, redovisa på något sätt, rita och måla och få svar på 4 frågor som de haft om sin kroppsdel.(utifrån deras egen planering "Forskarblankett".

Innehåll

Vad vi ska lära oss? Varför just detta?

För att må bra måste du veta hur din kropp fungerar. Betydelsen av mat, sömn, hygien och motion är jätteviktigt. Vi ska lära oss om kroppens sinnen, de som gör att vi uppfattar och känner olika saker så som dofter, smaker, ljud och ljus. Vi ska lära oss om kroppens delar så att du kan förklara hur det hänger ihop och hur du kan påverka din hälsa.

Hur ska vi lära oss detta?

Du kommer bl a att

 • rita en bild av hur människokroppen ser ut  och sätta ut kroppens delar t.ex arm, ben, hals, vrist, fot osv.
 • lära dig många nya begrepp för kroppsdelar och organ i kroppen genom att lyssna, läsa och skriva.
 • arbeta i grupp med något område i kroppen t.ex. öga. Ni läser faktatexter, ser film och skriver och redovisar ert arbete för övriga i klassen.
 • göra experiment som prövar våra sinnen.

Vad som kommer att bedömas:

Du ska kunna namnge några kroppsdelar och  några organ samt hur de fungerar.

Du ska kunna namnge och berätta om våra sinnen.

Du ska kunna ge exempel på vad du kan göra för att din kropp ska må bra.

Hur du får visa vad du kan:

 • Du presenterar ditt arbete enskild och i grupp.
 • Du visar dina kunskaper genom att aktivt delta och framföra dina åsikter i helklass och i grupp.
 • Du får redovisa på olika sätt muntligt, skriftligt, Imovie, och bilder.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
  Bl  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1

Matriser

NO Sv Bl
Människokroppen

1
.
2
.
3
Kroppsdelar
 • NO  1-3
Du kan namnge några kroppsdelar.
Du kan namnge och berätta om några olika kroppsdelar.
Du kan namnge och berätta om flera olika kroppsdelar och kan koppla ihop några av dem. Du kan berätta kort om vad de är till för.
Hälsa
 • NO  1-3
Du kan berätta om något som är viktigt för vår hälsa.
Du kan berätta om flera olika saker som är viktigt för vår hälsa.
Du kan berätta om flera olika saker som är viktigt för vår hälsa och diskutera kring dessa.
Söka information
 • Sv   3
Du kan söka information ur en enklare källa och utifrån den skriva en mycket enkel faktatext som stämmer med innehållet.
Du kan söka information ur en enklare källa och utifrån den skriva en enkel faktatext som stämmer med innehållet.
Du kan söka information ur några enklare källor och utifrån dem skriva en väl formulerad och detaljerad faktatext som stämmer med innehållet.
Sinnen
 • NO  1-3
Du kan namnge några av våra sinnen.
Du kan namnge och berätta om våra sinnen, du kan enkelt berätta vad de betyder.
Du kan namnge våra sinnen och berätta om vad de betyder, samt ge olika exempel på när vi upplever dessa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: