Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Aktuella samhällsfrågor åk 3

Skapad 2018-08-26 19:46 i Långåsskolan Falkenberg
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Vi börjar terminen med att diskutera valet 2018. Syftet är att eleverna ska få kunskap om varför vi röstar och hur ett val går till. Vi ser på ”Lilla aktuellt skola” som tar upp aktuella samhällsfrågor och diskuterar innehållet utifrån olika frågeställningar. Under vt-19 kommer vi också att lyssna på juniornyheterna och diskutera aktuella nyheter.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med arbetsområdet är att eleven ska få kännedom om aktuella samhällsfrågor som exempelvis valet 2018. Eleverna övar sin kommunikativa förmåga i olika diskussioner kring områdets innehåll.

Bedömning - vad och hur

Efter arbetet bedöms du utifrån hur väl du kan:

- Diskutera aktuella samhällsfrågor

- Komma med synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor till dina klasskamrater vid olika diskussioner

Du visar din kunskap genom att delta i samtal och diskussioner.

Undervisning och arbetsformer

Valet 2018:

Läraren läser en faktatext om varför vi röstar, olika partier och hur en röstning går till. Vi ser på klipp från Lilla Aktuells valspecial. Eleverna får diskutera olika frågeställningar i olika gruppkonstellationer. Eleverna får själva testa på att rösta på fiktiva partier.

Lilla aktuellt:

Eleverna reflekterar enskilt utifrån programmets innehåll. Vi diskuterar sedan i mindre grupper och i helklass olika frågeställningar kopplade till programmen.

Juniornyheterna:

Under vt-19 kommer vi också att lyssna på juniornyheterna och diskutera aktuella nyheter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: