Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Literature - Year 9

Skapad 2018-08-26 21:08 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Grundskola 9 Engelska
Syftet med arbetsområdet "Literature -Year 9" är att utveckla din förmåga att redogöra, diskutera och kommentera innehållet i en skönlitterär bok - "Once" av Morris Gleitzman. Du ska även utveckla din förmåga att kommunicera i skrift på engelska.

Innehåll

Under lektionstid v.36-40 kommer du att läsa boken "Once" av Morris Gleitzman. Du kommer att få redogöra, resonera och kommentera innehållet i boken skriftligen utifrån diverse frågor. Detta görs löpande under läsningens gång. Vi kommer också att titta på olika exempel på hur man kan diskutera/resonera kring skönlitteratur. Vidare så arbetar vi med att utveckla ordförrådet genom olika övningar kopplade till bokens vokabulär. Fredag v.37 och måndag v.41 är ska du lämna in en text som där du diskuterar/resonerar kring olika frågor relaterade till bokens innehåll. Dessa texter ligger till grund för min bedömning av hur väl du når de aktuella kunskapskraven (se ingresstext eller matris). 

 

Rekommenderad uppdelning av läsningen:

 

V.36: sid.1-37

V.37: sid. 38-73

V.38: sid 74-101

V.39: sid. 102-131

V.40: sid. 132-150

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9

Matriser

En
Engelska 7-9

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktio­ner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och in­struktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sam­manhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpass­ning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: