Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dagstidningarnas texter

Skapad 2018-08-27 08:09 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Arbete med olika texttyper som kan finnas i dagstidningar. De berörda texttyperna är notis, nyhetsartikel, instruktioner, insändare och recension.
Grundskola 8 Svenska
Vi kommer att arbeta med olika texttyper som är vanliga i samhället, med inriktning på främst de kortare texter man kan hitta i svenska dagstidningar. Vi kommer att läsa, skriva och diskutera hur de olika texttyperna ser ut. Det ingår även att lära sig hur texterna är uppbyggda, vad de innehåller och vilka språkliga drag som är förekommande.

Innehåll

I arbetsområdet kommer vi att läsa texter och därigenom öva läsförståelse genom att hitta och använda sig av information och drag i texterna. Det ingår även att skriva texterna. Ni får möjlighet att ge och ta respons av både era kamrater och mig som lärare för att utveckla era texter och ge er möjlighet att lära er så mycket som möjligt. 

 

Innehåll:

- Genomgångar av tidningarnas olika texttyper och hur de ser ut

- Analys av en dagstidning

- Titta närmare på texttyperna nyhetsartikel och notis, där vi både läser och skriver inom dessa genrer.

- Insändare, med mer fokus på att uttrycka personliga åsikter. Insändaren kommer skrivas i Exam.net och bedöms enligt tillhörande bedömningsmatris.

 

Plan:

 • Vi börjar bekanta oss med notiser, artiklar och insändare, och går igenom det viktigaste för de olika texttyperna.
 • Ni kommer arbeta med att analysera en dagstidning.
 • Notiser. Vi går igenom typiska drag för texttypen, läser olika sorters notiser och skriveren notis grupper.
 • Artiklar. Vi går igenom typiska drag för texttypen, läser olika sorters artiklar och skriver en artikel i grupper.
 • Insändare. Vi går igenom typiska drag för texttypen, läser olika sorters insändare och skriver en enskild insändare i Exam.net.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Kvarnbyskolan - insändare

E
C
A
Innehåll
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågades i den.
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågades i den.
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågades i den.
Innehåll
Din åsikt och dina tankegångar framgår.
Din åsikt och dina tankegångar framgår tydligt.
Din åsikt och dina tankegångar framgår tydligt.
Innehåll
Din insändare innehåller enkla beskrivningar.
Din insändare innehåller utvecklade beskrivningar.
Din insändare innehåller välutvecklade beskrivningar.
Innehåll
Du behandlar ämnet för din insändare på ett enkelt sätt.
Du behandlar ämnet för din insändare på ett utvecklat sätt t.ex. genom att ha flera tydliga argument för din åsikt.
Du behandlar ämnet för din insändare på ett välutvecklat och nyanserat sätt t.ex. genom att ha flera tydliga argument för din åsikt och att du visar medvetenhet om andra perspektiv och åsikter.
Struktur och textbindning
Texten är i huvudsak sammanhängande och har enkelt textbindning.
Texten är sammanhängande och har utvecklad textbindning t.ex. med ord som "för det första, för det andra...".
Texten är sammanhängande med välutvecklad textbindning.
Struktur och textbindning
Texten har en struktur som passar en insändare t.ex. att du använder rubrik, inledning, med presentation av din åsikt och avslutning med en uppmaning.
Texten är välstrukturerad t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning och effektiv inledning och avslutning som passar en insändare.
Språk, stil och normer
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar en insändare.
Språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten.
Språk, stil och normer
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Språk, stil och normer
Tempus fungerar i huvudsak.
Tempus fungerar relativt väl.
Tempus fungerar väl.
Språk, stil och normer
Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Helhetsbedömning
Innehåll och form i din text fungerar i huvudsak som en insändare för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i din text fungerar relativt väl som en insändare för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i din text fungerar väl som en insändare för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.

Sv
Kvarnbyskolan nyhetsartikel

E
C
A
Innehåll
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågas i den.
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågas i den.
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågas i den.
Innehåll
Dina tankegångar framgår.
Dina tankegångar framgår tydligt.
Dina tankegångar framgår tydligt.
Innehåll
Din nyhetsartikel innehåller enkla beskrivningar av ett händelseförlopp.
Din nyhetsartikel utvecklade beskrivningar av ett händelseförlopp där du växlar mellan beskriva och förklara.
Din nyhetsartikel välutvecklade beskrivningar av ett händelseförlopp där du växlar mellan beskriva och förklara.
Innehåll
Du behandlar ämnet för din nyhetsartikel på ett enkelt sätt, t.ex. genom att återberätta nyhetshändelsen kronologiskt.
Du behandlar ämnet för din nyhetsartikel på ett utvecklat sätt, t.ex. genom att både beskriva bakgrund och låta personer uttala sig.
Du behandlar ämnet för din nyhetsartikel på ett välutvecklat och nyanserat sätt, t.ex. genom att både beskriva bakgrund och låta personer uttala sig.
Struktur och textbindning
Texten är i huvudsak sammanhängande och har enkel textbindning
Texten är sammanhängande och har utvecklad textbindning.
Texten är sammanhängande och har välutvecklad textbindning.
Struktur och textbindning
Texten har en struktur som passar en nyhetsartikel, t.ex. att du använder rubrik, ingress och brödtext.
Texten är välstrukturerad, t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning och effektiv rubrik, ingress och brödtext
Struktur och textbindning
Din text är styckeindelad.
Språk, stil och normer
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar en nyhetsartikel, t.ex. med ett sakligt och neutralt språk och ord som hör till nyhetens ämnesområde.
Språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten.
Språk, stil och normer
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad, t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad, t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Språk, stil och normer
Tempus fungerar i huvudsak.
Tempus fungerar relativt väl.
Tempus fungerar väl.
Språk, stil och normer
Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Helhetsbedömning
Innehåll och form i din text fungerar i huvudsak som en nyhetsartikel för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i din text fungerar relativt väl som en nyhetsartikel för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i din text fungerar väl som en nyhetsartikel för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: