Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Valet 2018

Skapad 2018-08-27 09:59 i Nolhagaskolan Alingsås
Ett arbetsområde om Valet 2018
Grundsärskola F – 9 Samhällsorienterande ämnen
Under några veckor innan och efter "Valet 2018" kommer vi att arbeta med hur ett demokratiskt val i Sverige går till, vilka partier som finns och vad de står för.

Innehåll

Arbetsområde:

Under några veckor innan och efter "Valet 2018" kommer vi att arbeta med hur ett demokratiskt val i Sverige går till, vilka partier som finns och vad de står för.

Konkreta mål:

När vi arbetat med temat ska du kunna:

 • berätta om vad demokrati och diktatur betyder,

 • berätta om hur ett demokratiskt val går till i Sverige

 • berätta om hur Sverige styrs

 • känna till begreppen: demokrati, diktatur, politik, val, parti, partiledare, riksdag, rösta, valsedel

 • läsa om, välja ut viktiga saker och skriva en kort faktatext om ett parti.
 • berätta om något av riksdagspartierna bland annat vad partiledaren heter och vilken symbol partiet har.

Bedömning:

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • berätta om vad demokrati och diktatur betyder,

 • berätta om hur ett demokratiskt val går till i Sverige

 • berätta om hur Sverige styrs

 • förklara begreppen: demokrati, diktatur, politik, val, parti, partiledare, riksdag, rösta, valsedel

 • berätta om något av riksdagspartierna, vad partiledaren heter och vilken symbol partiet har.

 • välja ut viktiga saker om ett parti och skriva en kort faktatext om det.

Undervisning:

När vi arbetar med Valet 2018 kommer vi att

 • Se korta filmer om demokrati och hur ett val i Sverige går till.

 • göra en bild som visar hur det demokratiska Sverige är uppbyggt genom demokratiska val till riksdagen.

 • förklara och diskutera begreppen demokrati, diktatur, politik, val, parti, partiledare, riksdag, rösta, valsedel

 • läsa faktatexter, lyssna på intervjuer om och med riksdagspartierna som finns i Sverige.

 • skriva en faktatext om varje riksdagsparti med partisymbol och partiledare.

 • gå ut och titta på valaffischer och göra ett besök i valstugorna på Alingsås torg och ställa en fråga som är viktig för dig.

 • diskutera och reflektera över vilket parti som man vill rösta på.

 • delta i Nolhagaskolans skolval.

 • följa med de vuxna där hemma till vallokalen den 9 september för att se hur valet går till

 • tillsammans titta på och tolka valresultatet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,
  SO
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden, och
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Sveriges grundlagar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val och skapa opinion i sociala medier.
  SO  7-9
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdag och regering och deras olika uppdrag. Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling.
  SO  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor och utvärdera arbetsprocesser.
  SO  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan också på ett väl fungerande sätt beskriva politiska val och styrelsesätt i Sverige, rättssystem, mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunder.
  SO  A 9
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt hämta information om samhället från olika källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
  SO  A 9
 • Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser.
  SO  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: