👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

7B Matematik Kap 1: Tal & räkning

Skapad 2018-08-27 13:35 i Eriksbergsskolan Uppsala
Matematik Kap 1: Tal & räkning
Grundskola 7 Matematik
Välkommen till Kap 1: Tal & räkning!

Innehåll

Mål 

I det här kapitlet får du lära dig:

 • Hur vårt talsystem är uppbyggt
 • Uttrycka storleken på tal i form av naturliga tal, negativa tal, tal i bråkform och tal i decimalform
 • Samband mellan de olika sätten att uttrycka tal
 • Utföra beräkningar med olika sorters tal
 • Lösa matematiska problem genom att välja och använda lämpliga räknesätt
 • Göra avrundningar
 • Använda överslagsräkning
 • Förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet 

Kopplingar till läroplan:

Centralt innehåll:

 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Bedömning:

Du kommer att bli bedömd utifrån fem förmågor:

 • begrepp
 • metoder
 • problemlösning
 • resonemang
 • kommunikation

 

BEGREPP ATT KUNNA:

NATURLIGA TAL                                 JÄMNA TAL

UDDA TAL                                            NEGATIVA TAL

BRÅKFORM                                         BLANDAD FORM

DECIMALFORM                                  TALLINJE

POSITIONSSYSTEMET                      ADDITION

SUBTRAKTION                                    SUBTRAKTION

MULTIPLIKATION                                DIVISION

UTVECKLAD FORM                             AVRUNDNING

NÄRMEVÄRDE                                     ÖVERSLAGSRÄKNING

 

 

Planering Veckovis Matematik 7B (preliminär) (senast uppdaterad: 2018-09-03)
Ht 2018 kap 1, 2, 3        
Vt 2018 kap 4, 5, 6        
         
Kaptiel 1 - Tal och räkning    
Vecka Avsnitt Sidor Innehåll Uppgifter
v.34     SKOLSTART  
      Intro  
  1.1. sid 8-14 Naturliga tal Grön: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005
        Blå: 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012
        Lila: 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018
        Röd: 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024
v.35     Aktivitet

 

 

  1.2. sid 15-19 Negativa hela tal Grön:  1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030
        Blå: 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036
        Lila: 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042
       

Röd: 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048

 

v.36 1.3  sid 20-25 Tal i bråkform Grön:  1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055
        Blå: 1056, 1057, 1058, 1059,1060, 1061, 1062
        Lila: 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069
        Röd: 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076
         
  1.4 sid 27-32 Tal i decimalform Grön:  1077, 1078, 1080, 1081, 1082, 1083
        Blå: 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090
        Lila: 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097
       

Röd: 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104

 

v.37

1.5  

sid 33-37

Samband mellan tal

Grön:  1105, 1106, 1107, 108, 1109

        Blå: 1110, 1111, 1112, 1113, 1114
        Lila: 1115, 1116, 1117, 1118, 1119
       

Röd: 1120, 1121, 1122, 1123, 1124

 

v.38 1.6 sid 39-45 Avrundning Grön:  1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132
        Blå: 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140
        Lila: 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148
        Röd: 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1555, 1156
         
  1.7 sid 46-51 Överslagsräkning Grön:  1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162
        Blå: 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168
        1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174
        Röd: 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180
v.39     Repetition  
      Repetition  
      PROV  
         
Prov torsdag 27 september (preliminärt)      
         
Om du är klar:        
Blandade uppgifter sid 53-54    
Träna mera sid 56-57      
Tema: Stora och små djur sid 58    
Problemlösning sid 59       

Uppgifter

 • Matematik inför prov kap 1

 • Inför prov Kap 1

Matriser

Ma
Kunskapskrav matematik åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Lösa problem med strategier, metoder & modeller
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Resonemang om tillvägagångssätt & rimlighet
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Använda matematiska begrepp
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Beskriva med matematiska uttrycksformer
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
Uttrycksformer & begreppens relation
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Välja och använda matematiska metoder
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Redogöra för & samtala om tillvägagångssätt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Framföra och bemöta matematiska argument i resonemang
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.