Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kost och hälsa

Skapad 2018-08-28 07:29 i Söderskolan Falkenberg
Du kommer teoretiskt att få reflektera över betydelsen av kost för hur vi orkar och mår. Att börja tänka hälsa och hur du kan utveckla goda levnadsvanor. Samt hur du behöver tänka när du rör på dig.
Grundskola 6 Idrott och hälsa
Du kommer teoretiskt att få reflektera över betydelsen av kost för hur vi orkar och mår. Att börja tänka hälsa och hur du kan utveckla goda levnadsvanor. Samt hur du behöver tänka när du rör på dig.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få möjlighet att utveckla dina kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur du kan påverka din hälsa genom hela livet. Att du utvecklar goda levnadsvanor och förstår hur detta har samband med fysiska aktiviteter för vårt välbefinnande.

Bedömning - vad och hur

Hur du genomför och visar på kunskaper i den teoretiska inlämningen. 

Hur du använder dig av olika ord och begrepp när du resonerar med dig själv i uppgiften.

Hur du tänker med det skadeförebyggande arbetet.

Undervisning och arbetsformer

Teoretisk genomgång av uppgiften och innehåll.

Sammanställning av genomgången finns som stödmaterial.

Individuellt arbete utifrån uppgiften i classroom. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: