Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Section 1 Music: Week 35-39

Skapad 2018-08-28 08:21 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Grundskola F Engelska
In this section we will study: -Words for instruments -Words connected to music and artists -How to talk about your favorite music -How other people describe their favorite music -How to describe an artist and his/her music

Innehåll

Innehåll

In this section we will work with:

Vocabulary: Music terms  WORD TEST

Reading and listening to texts

Discussions in class/groups

Workbook activities

Grammar exercises

 

At the end of this section you will have a test:  WEEK 39

1. listening comprehension

2. Vocabulary

3. useful phrases

4. Grammar

5. Writing

 

Overview

The texts you need to be familiar with are listed below. You should always check the wordlists on every text to make sure that you understand all the difficult words.

  Textbook                                                Workbook                         Exercises

Music – useful words   (p 10-11)   p 6-9        # 1a,+ b, 2, 3, 5, 6

Adele - a story nof success (p 12-13)       p 12 # 11

Idiot (p 14-15)                                           p 12 # 12

My music isn´t yours (p 16-17)                 p 10                        # 8

My listening habits (p 20-21)                    p 18 + 21 # 27 + 38

 

 

Workbook

DEADLINE: Sep

Words and phrases

1, 2, 3, 5, 6           

Reading

10, 11, 12, 15                               

Writing

36         

Speaking

22 A (worksheet 3)                              

Listening

19 A + B                          

Grammar (starts on page 23)

Presens av be. p 23-24 exercises 1-5             

Presens av have. p 24-25 exercises 6-10

Verb i presens. p 26-28 exercises 11-18

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 

 • Syfte

 • EnSyfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

 • EnSyfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

 • EnSyfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

 • EnSyfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

 • EnSyfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

 • Centralt innehåll

 • En  7-9Kommunikationens innehåll Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.

 • En  7-9Kommunikationens innehåll Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.

 • En  7-9Lyssna och läsa - reception Talad engelska och texter från olika medier.

 • En  7-9Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

 • En  7-9Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.

 • En  7-9Lyssna och läsa - reception Sånger och dikter.

 • En  7-9Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.

 • En  7-9Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

 • En  7-9Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Samtal och diskussioner samt argumentation.

Matriser

En
Matris i engelska (alla kriterier)

E
C
A
Förstå tal
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer
Förstå skrift
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer
Redogöra, diskutera & agera
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Välja & använda strategi
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning
Välja & använda material
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion
Formulera sig i tal
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt och sammanhängande
Formulera sig i skrift
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
Bearbeta & förbättra
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar
Uttrycka sig muntligt
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation
Uttrycka sig skriftligt
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation
Strategi för interaktion
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i fungerande strategier som i löser problem i och förbättrar interaktionen
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt
Diskutera och jämföra
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kundskaper
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kundskaper
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kundskaper
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: