Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekosystem och näringsvävar

Skapad 2018-08-28 08:58 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Biologi

Innehåll

Mål för elev

Du ska kunna:

-          Vad fotosyntesen och cellandningen innebär, både i ord och i formel.

-          Förklara hur en näringskedja och en näringsväv fungerar.

-          Skapa ett eget ekosystem.

-          Förklara evolutionen.

Innehåll

Lgr11:

-          Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske. (Biologi 4-6)

-          Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön. (Biologi 4-6)

-          Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering. (Biologi 4-6)

-          Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter. (Biologi 4-6)

-          Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar. (Biologi 4-6)

-          Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas. (Biologi 4-6)

-          Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer. (Biologi 4-6)

-          Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner. (Kemi 4-6)

 

Genomförande

Eleverna kommer att arbeta med fyra kortare områden; fotosyntesen, näringsvävar, ekosystem och evolutionen. De kommer att lyssna på genomgångar, delta i diskussioner, läsa texter, göra undersökningar och presentationer.

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper genom diskussioner, redovisningar och ett avslutande prov.

Elevinflytande

Du har möjlighet att välja hur du ska utforma ditt ekosystem samt hur din presentation av en näringsväv ska se ut.

Matriser

Bi
Ekosystem och näringsvävar

Enkel
Utvecklad
Välutvecklad
Biologi
Kommunikation och resonemang Begrepp
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett ganska bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett mycket bra sätt till situationen.
Biologi
Metod
Du kan göra enkla fältstudier och undersökningar med hjälp av planeringar. Du hjälper till att komma på enkla frågor och planeringar som till stor del fungerar. Du kan använda utrustningen på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i undersökningar.
Du kan göra enkla fältstudier och undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som till stor del fungerar. Du kan använda utrustningen på ett säkert sätt som fungerar bra i undersökningar.
Du kan göra enkla fältstudier och undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som fungerar väl. Du kan använda utrustningen på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i undersökningar.
Biologi
Begrepp Kommunikation och resonemang
Du har baskunskaper i biologi. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i biologin. Du använder biologins begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper i biologi. Du ger exempel och förklarar på ett utvecklat sätt hur saker hänger ihop i biologin. Du använder biologins begrepp på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper i biologi. Du ger exempel och förklarar på ett välutvecklat sätt hur saker hänger ihop i biologin. Du använder biologins begrepp på ett mycket bra sätt.
Biologi
Analys Kommunikation och resonemang
Du kan berätta om livets utveckling. Du ger exempel på hur organismer anpassar sig till de miljöer de lever i.
Du kan berätta om livets utveckling. Du förklarar på ett utvecklat sätt hur organismer anpassar sig till de miljöer de lever i.
Du kan berätta om livets utveckling. Du förklarar på ett välutvecklat sätt hur organismer anpassar sig till de miljöer de lever i.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: