Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De fyra räknesätten

Skapad 2018-08-28 09:08 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Matematik

Innehåll

Mål för elev

Du ska kunna:

-          De fyra räknesätten med heltal

-          De matematiska begreppen för de fyra räknesätten.

-          Prioriteringsreglerna

-          Räkna enklare ekvationer.

-          Vad en funktion är.

-          Rita en graf över en funktion.

 

Innehåll

Lgr11:

-          Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer (Ma 4-6).

-          Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol (Ma 4-6).

-          Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven (Ma 4-6).

-          Metoder för enkel ekvationslösning (Ma 4-6).

-          Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas (Ma 4-6).

-          Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer (Ma 4-6).

 

Genomförande

Vi kommer att ha genomgångar, räkna i boken, ha matematiska samtal, arbeta praktiskt och skriva en diagnos.

 

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper vid diskussioner, räkning i boken och genom diagnosen.

 

Elevinflytande

Du har möjlighet att vara med och välja vilken nivå du ska räkna vidare på och vad du behöver träna mer på. 

Matriser

Ma
De fyra räknesätten

Enkel
Utvecklad
Välutvecklad
Matte
Problemlösning Metod
Du kan på ett ganska bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att lösa problemen.
Du kan på ett bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar bra för att lösa problemen.
Du kan på ett mycket bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att lösa problemen.
Matte
Begrepp
Du har baskunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett ganska bra sätt i situationer som du känner till väl.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett bra sätt i situationer som du känner till.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett mycket bra sätt i nya situationer.
Matte
Metod
Du kan göra enkla uträkningar i aritmetik och algebra på ett ganska bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar i aritmetik och algebra på ett bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar i aritmetik och algebra på ett mycket bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna.
Matte
Kommunikation och resonemang
Du kan på ett ganska bra sätt förklara hur du har tänkt och förstå hur andra tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionen fortsätter på ett ganska bra sätt.
Du kan på ett bra sätt förklara hur du har tänkt och förstå hur andra tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionen fortsätter på ett bra sätt.
Du kan på ett mycket bra sätt förklara hur du har tänkt och förstå hur andra tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionen fortsätter på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: