Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning I åk 5

Skapad 2018-08-28 09:21 i Eklandaskolan Mölndals Stad
Grundläggande taluppfattning tom 100000-tal.
Grundskola 4 Matematik
För att bli säker på olika decimaltals värde ner till tusendelar kommer du att delta i genomgångar, göra praktiska övningar och träna i matematikböckerna. Du kommer bland annat att storleksordna tal och jobba med olika tallinjer.

Innehåll

Tidsperiod v 34-37

Syfte:

 • kunna begrepp och se samband mellan dem

Centralt innehåll:

 • Positionssystemet heltal samt ner till och med tusendelar

Förmågor att utgå ifrån:

 • förstå och använda positionssystemet
 • förstå begrepp och relationen mellan olika begrepp

Så här kommer vi att arbeta:

 • Genomgångar, helklass/grupp/enskilt
 • Uppgifter i matematikböckerna och övningspapper, samt på classroom, enskild träning
 • Praktiska övningar, tillsammans i grupper/helklass och enskilt

Kunskapskrav och bedömning (matris)

 • Området kommer att bedömas löpande genom att titta på ditt arbete, vid samtal om matematik under lektionerna samt genom veckotest.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik åk 5 Taluppfattning

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Ny aspekt
Endast de delar som är förtydligade under rubriken bedöms i arbetsområdet.
Lösa problem med strategier & metoder
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl / väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god / god anpassning till problemets karaktär.
Beskriva tillvägagångssätt & resonera om rimlighet
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl / väl fungerande sätt och för utvecklade / välutvecklade och relativt väl / väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något / flera förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Använda matematiska begrepp
Begrepp: siffra, tal, positionssystem, tallinje, talsort, tusendel, hundradel, tiondel, ental, tiotal, hundratal, före, efter
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda / mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta / nya sammanhang på ett relativt väl / väl fungerande sätt.
Matematiska uttrycksformer
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl / väl fungerande sätt
Växla uttrycksform & resonera om begreppens relation
Kunna skriva och beskriva ett tals värde både genom symboler, med bild/modell, föremål och med ord.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade / välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Välja & använda matematiska metoder
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga / ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med relativt god / god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott / mycket gott resultat.
Redogöra för & samtala om tillvägagångssätt
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt / ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god / god anpassning till sammanhanget.
Föra och följa matematiska resonemang
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt / för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: