Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntliga och skriftliga resonemang

Skapad 2018-08-28 10:16 i Vallåsskolan Halmstad
Att planera och genomföra ett framförande.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Nu är det dags att för dig att träna muntliga och skriftliga resonemang. I det muntliga kommer du att få träna på att delta i ett samtal/diskussion. Under arbetets gång ska du få tillgång till verktygen för att lyckas på bästa sätt. Du ska även få möjlighet att utveckla din förmåga att skriva argumenterande text/debattartiklar och då välja ämne själv. Här får du också möjlighet att träna dig på att källhänvisa och referera till andra texter. Du kommer sammanfattningsvis att få en hel del hjälp på vägen för att lyckas.

Innehåll

Tidsplan:

v 35 - påbörja debattartikel

v 36 - avsluta debattartikel, påbörja förbereda debatt

v. 37 - fortsätta med förberedelser

v. 38 - framför debatt

v. 39 - få tillbaka debattartikel samt förbättra den

Syfte - förmågor från kursplanen:

 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift.
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
 • söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll:

 • att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatt huvuddragen i vad som sagts..
 • ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • skillnader i språkanvändningen beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. (argumenterande text)
 • informationssökning
 • hur man citerar och gör källhänvisningar
 • olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot resons på texter.
 • redigering och disposition av texter med hjälp av dator.

Arbetsgång: i undervisningen kommer du att få:

 • lyssna på genomgångar
 • läsa, reflektera och diskutera kring ett urval av ämnen i en mindre grupp. Du får även träna på att leda och föra samtalet framåt.
 • Träna på att argumentera muntligt/debattera
 • Se filmer om hur du resonerar samt bygger upp en argumenterande text
 • skriva texter med anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturera
 • söka information, göra urval och värdera informatonen
 • källhänvisa och referera
 • Läsa kamrats text, ge respons, bearbeta egen text utifrån respons

Bedömning: Jag kommer bedöma din förmåga att kunna:

 • leda och föra samtal/diskussion framåt utifrån ett förutbestämt ämne.
 • skriva argumenterande texter med språklig variation, språkliga normer och strukturer
 • söka information  från ett urval av källor, sammanställa, källhänvisa och referera.

Uppgifter

 • Att skriva Debattartikel

 • Film: Argumenterande text

 • Film: att resonera

 • Debattartikelns typiska drag

 • Arbeta med debattartikel

 • Debatt

Matriser

Sv SvA
Halmstad Svenska som andraspråk - Kunskapskrav åk 9

Genom undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskrav för E-C-A i slutet av årskurs 9.
 • SvA   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • SvA   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • SvA   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • SvA   välja och använda språkliga strategier,
 • SvA   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • SvA   söka information från olika källor och värdera dessa.
E
C
A
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
Eleven kan med en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt.
Eleven kan med en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt.
I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Eleven väljer och använder då i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven väljer och använder då relativt väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven väljer och använder då väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och språk och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur, innehåll och språk och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur, innehåll och språk och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: