Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik årskurs 9 HT 18

Skapad 2018-08-28 10:40 i Vallonskolan Östhammar
Grundskola 9 Matematik
Vi kommer att arbeta utifrån gamla nationella prov, repetera och fördjupa oss inom tal, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring

Innehåll

I det här området kommer du som elev att lära dig

 • metoder och begrepp från avsnitten tal, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring
 • redovisa dina resonemang och beräkningar muntligt och skriftligt

Så här kommer vi att arbeta

Du kommer att få göra gamla nationella prov som diagnoser och därefter få träna på det just du behöver.

Du kommer få möjlighet att visa vad du kan genom

 • Lektionsarbete
 • Diagnoser
 • Eventuella problemlösningsuppgifter på högre nivå

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Matematik - årskurs 9 HT 2018

Nivå 1
Nivå 2
Du kan i huvudsak
Nivå 3
Du kan relativt väl
Nivå 4
Du kan på ett mycket väl fungerande sätt
Problemlösning
Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
 • Ma
Du har inte nått uppställda kunskapskrav.
lösa olika problem med lämplig metod beroende på hur uppgiften ser ut. Att med lite hjälp och tips från läraren eller en kamrat, komma igång i rätt riktning för att lösa ett problem. Du kan till viss del bedöma rimligheten i svaret. använda dina kunskaper för att lösa enklare problem och rutinuppgifter.
lösa problem med minst två av sätten: bild, tal, ord och formel. Du kan växla mellan dina lösningar och med säkerhet bedöma rimligheten i svaret. lösa problem i flera steg inom avsnittet.
lösa ett problem på flera olika sätt såsom bild, ord, tal och formel. Du kan växla mellan dessa uttrycksformer och motiverar dina tillvägagångssätt. Du kan med stor säkerhet bedöma svarets rimlighet och värdera hur effektiva metoderna är. lösa och redogöra för alla möjliga typer av problem som du inte tidigare mött men som rör arbetsområdet.
Begrepp och metoder
Du har inte nått uppställda kunskapskrav.
begrepp och metoder inom avsnittet tal
begrepp och metoder inom avsnittet tal
begrepp och metoder inom avsnittet tal
Begrepp och metoder
Du har inte nått uppställda kunskapskrav.
begrepp och metoder inom avsnittet algebra
begrepp och metoder inom avsnittet algebra
begrepp och metoder inom avsnittet algebra
Begrepp och metoder
Du har inte nått uppställda kunskapskrav.
begrepp och metoder inom avsnittet geometri
begrepp och metoder inom avsnittet geometri
begrepp och metoder inom avsnittet geometri
Begrepp och metoder
Du har inte nått uppställda kunskapskrav.
begrepp och metoder inom avsnittet sannolikhet och statistik
begrepp och metoder inom avsnittet sannolikhet och statistik
begrepp och metoder inom avsnittet sannolikhet och statistik
Begrepp och metoder
Du har inte nått uppställda kunskapskrav.
begrepp och metoder inom avsnittet samband och förändring
begrepp och metoder inom avsnittet samband och förändring
begrepp och metoder inom avsnittet samband och förändring
Resonemang
Föra och följa matematiska resonemang.
 • Ma
Du har inte nått uppställda kunskapskrav.
förstå en skriftlig instruktion. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor kring området.
förstå en skriftlig instruktion med gott resultat. Du motiverar dina förklaringar och ställer relevanta frågor kring området som för diskussionen framåt.
förstå en skriftlig instruktion med mycket gott resultat. Du motiverar och förklarar hur du gjort på ett sätt som de flesta förstår och du ställer relevanta frågor kring området som för diskussionen framåt och fördjupar den.
Kommunikation
Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma
Du har inte nått uppställda kunskapskrav.
redovisa tankegångar muntligt och skriftligt med uträkningar och resonemang så att de är möjliga att följa. Du använder lämpliga symboler och till viss del fungerande metoder.
redovisa lösningar på de flesta uppgifter både muntligt och skriftligt så att de går att följa. Du använder rätt symboler, enheter och välja lämpliga metoder. Du kan föra ett resonemang kring problem samt uttrycka dig med matematiska begrepp och termer.
muntligt redogöra för din uträkning/lösning samt ditt valda tillvägagångssätt. Du använder ett riktigt matematiskt språk med de korrekta begreppen och termerna. Dina skriftliga redovisningar är tydliga och omfattar olika slags uppgifter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: