Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Partidebatt

Skapad 2018-08-28 10:52 i Torpskolan Lerum
Du ska få ta rollen av ett riksdagsparti och tillsammans med några andra elever föras fram partiets talan i en debatt om ett par politiska frågor.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Du ska få ta rollen av ett riksdagsparti och tillsammans med några andra elever föras fram partiets talan i en debatt om ett par politiska frågor.

Innehåll

Syfte: Öka kunskapen om riksdagspartiernas olika ståndpunkter i ett par aktuella politiska frågor. Utveckla förmågan att framföra ståndpunkter ur olika perspektiv med underbyggda argument. 

 

Upplägg partidebatt (samt ungefärlig tidsplanering)

 

1.     Presentation av grupper – partier lottas (2 lektioner)

2.     Se Aftonbladets partiledardebatt – öppningstal. Anteckna vilka frågor partier väljer att debattera samt vilken stil partiledaren använder i sitt anförande (t.ex. utgår från exempel, är hoppfull, är kritisk). Gå igenom den partipolitiska skalan. 

3.     Val av frågor att debattera.

Förbereda debatten (3 lektioner)

4.     Hemuppgift: Se den del av Aftonbladets partiledardebatt som kommer efter partiets öppningstal. Vilka argument lyfter er partiledare fram och vilka motargument får hen bemöta. (Om du vill vara extra förberedd kan du se hela eller fler delar av debatten).

5.     - Läs om de frågor vi valt ut att debattera på partiets hemsida, anteckna vilka frågor ni vill föra fram och fundera över vilka motargument ni kan få.

-        En god idé kan vara att läsa in er lite på de partier ni brukar vara minst överens med för att lista ut vilken kritik era förslag kan få (t.ex. läsa vad de partierna tycker i de frågor vi ska debattera på respektive hemsida).

-        En annan idé kan vara att prata ihop er med något parti ni tycker lika som i frågan, har ni något konkret förslag som ni kan samarbeta och stötta varandra i. På så sätt kan man få ökad trovärdighet bland folket.

6.     Skriv ett kort inledningstal där ni tar upp vad ert parti vill i de frågor vi ska debattera (max 60 sekunder). Lyft fram era viktigaste argument här. Träna på att framföra talet inför varandra så det blir så tydligt och informativt som möjligt.

7.     Förbered debatten 

Vilka roller ska ni ha?

Vem eller vilka ska läsa inledningstalet?
Vem eller vilka ska debattera mest?
Vem/vilka ska anteckna vad andra partier tycker under inledningstalen för att ni kunna argumentera för eller emot dem?

Förbered också skrivna kort med era argument så ni inte behöver leta i långa texter varje gång ni har ordet. 

 

Under debatten (80 min):

-        Inledningstal – alla partier (ordning lottas)

-        10 min paus för att formulera argument för eller emot andras förslag/politik.

-        Debatt fråga 1 – 15 min

-        Kort paus

-        Debatt fråga 2 – 15 min

Tänk på!

-        Eftersom tiden är begränsad behöver era argument föras fram kortfattat men tydligt, debattledaren kommer att avbryta om ni är för utförliga.

-        Ni får inte prata utan att ha få ordet tilldelat. Om regeln inte följs kan partiet komma att uteslutas från debatten.

-         Lev er in i rollen som partiet, ni ska föra fram partiets åsikter även om de strider mot era egna.

-        Jag kommer att bedöma era insatser så ta uppgiften på allvar, det handlar ju om Sveriges framtid!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.
  Sh  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Partidebatt

Rubrik 1

Beskriver samband
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang d.v.s. visar på mestadels tydligt sätt vilka effekter ett par förslag kan få för individ eller samhälle.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang, d.v.s. visar på mestadels tydligt sätt vilka effekter några förslag kan få för individ och samhälle.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang, d.v.s. visar på tydligt sätt vilka effekter ett flertal förslag kan få för individ och samhälle.
Uttrycker ståndpunkter
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: