Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Växter, djur och svampar

Skapad 2018-08-28 11:00 i Östervåla skola F-6 Heby
Grundskola 4 Biologi Svenska
Naturvetenskap har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i biologi har stor betydelse för samhällsutvecklingen. Med kunskaper om naturen och människan får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Innehåll

Undervisning: vad, hur, varför?

 

Vad?

Du kommer att få lära dig om:

BIOLOGI

 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning och pollinering.
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har.
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön. 
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen. 
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering. 
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas. 

SVENSKA

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar. 
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger respons och tar emot respons på texter. 
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand. 
 • Språkets struktur och meningsbyggnad. 
 • Muntliga presentationer. 

Hur?

Genom att vi tillsammans läser ur läromedlet "Boken om biologi" och går igenom ord och begrepp som är specifika för ämnet så har eleverna goda kunskaper att själva arbeta med frågor till texten i sin egna arbetsbok. Frågorna går vi sedan igenom tillsammans i helklass. Vi kommer också att diskutera mycket i gruppen och titta på olika filmer. 

Vi kommer att gå igenom följande moment i läroboken "Boken om biologi":

 • Tankar om biologi
 • Varför heter läran om livet biologi?
 • Hur vet vi det vi vet idag?
 • Naturen berättar livets historia 
 • Levande och inte levande
 • Biologisk mångfald - till varje pris
 • Hur kan myllret av liv sorteras
 • Så här funkar blomväxtens delar
 • Hur vattnet "pumpas" in i stammen
 • Kul att känna igen träd
 • Träd
 • Hur man sorterar växter
 • Kul att känna igen blomväxter
 • Myter och sagor om växter
 • Hur växterna får barn
 • Växtens livscykel
 • Frukter och frön från hela världen
 • Växter som inte har blommor
 • Fotosyntesen
 • Tankar om djur - förr och nu
 • Djurens släktträd
 • Skillnaden mellan växter och djur
 • Hur djuren ser ut inuti

Du kommer också att få skriva en faktatext om ett svenskt djur. På lektionerna i svenska kommer vi att gå igenom hur man skriver en faktatext. Detta arbete kommer du att få redovisa muntligt.  

Varför?

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga/kunskap:

 • att ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om ekologisk hållbarhet.
 • att söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar hur informationen och källorna kan användas. 
 • att använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den till situationen. 
 • att göra enkla fältstudier och undersökningar med hjälp av planeringar. 
 • i biologi. Du berättar hur saker hänger ihop i biologi. Du använder biologins begrepp. 
 • att beskriva hur människor behöver naturen och hur människor påverkar naturen. Du beskriver hur det hänger ihop med organismers liv och med hur ekologin fungerar. 
 • att berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för människan. 
 • att skriva olika slags texter med innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett bra sätt och ditt språk varierat. 
 • att söka och sätta ihop information från källor. 
 • att sätta ihop informationen från olika källor och använda beskrivningar och egna ord. Du använder ord som hör ihop med det du skriver om. 
 • att använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapet starkare och levande. 
 • att ge omdömen om innehållet i texter. Förbättra dina texter med hjälp av omdömen. 
 • att förbereda och hålla en muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och till budskapet. 

 

Slutuppgift

I slutet av detta arbetsområde kommer du att genomföra slutuppgiften som är bifogad i denna planering. Du ska svara på frågor i din skrivbok och du får då använda läroboken "Boken om biologi". 

Din faktatext om ett svenskt djur kommer också att ingå som en slutuppgift. Den ska också redovisas muntligt. 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: