Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

År 6. Bära med stil ht-18

Skapad 2018-08-28 11:07 i Presseskolan 4-6 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 6 Slöjd
I detta arbetet ska vi förutom att tillverka något på temat bära, även öva på att ge slöjdföremålet ett uttryck med inspiration från en egen bild.

Innehåll

Dessa förmågor övas i ämnet slöjd i lgr11

  • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
  • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter
  • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp
  • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Innehåll och arbetssätt

Uppgiften är att tillverka en väska eller en bricka, beroende på om man arbetar i textilslöjden eller i trä-metallslöjden. Väskan eller brickan ska ha ett estetiskt uttryck där du hämtat inspiration i en bild du valt själv.

Arbetsområdet inleds med en gemensam inledning där vi går igenom projektet och pratar om vad det innebär att ge ett slöjdföremål ett uttryck.

Du väljer en inspirationsbild som visar det du ska använda i formgivningen av ditt arbete. Du ska kunna förklara hur du visar din inspiration i föremålet du ska tillverka. Hur ser man bilden i ditt färdiga föremål?

Idén till arbetet ska presenteras med en tydlig skiss och motivering till val av material, färg, form och teknik.

I textilslöjden ingår det i uppgiften att lära sig att använda mönster och sömnadsbeskrivning.

I trä-och metallslöjden ingår att hantera verktyg och tekniker på ett ändamålsenligt och säkert sätt.

Under arbetet med ditt slöjdföremål ska du dokumentera arbetsprocessen i Slöjdportfolio med text och bilder.

Centralt innehåll från läroplanen som ingår i arbetsområdet

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter.

Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt. 

Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.

Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar. 

Slöjdens arbetsprocesser

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild.

Slöjdens estetiska uttrycksformer

Inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.

Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar. 

Detta bedöms

Förmågan att:
- utveckla en idé på temat "bära" med inspiration från egen bild.
- formge och framställa en väska eller en bricka utifrån instruktioner och egna idéer
- använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt
- välja och motivera tillvägagångssätt i arbetet
- formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
- värdera den egna arbetsinsatsen och hur det har påverkat kvalitén på arbetet
- resonera kring hur färg, form och material påverkar utseendet på det framställda föremålet

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: