Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi åk 4-5 ht -18: Växter och djur

Skapad 2018-08-28 11:30 i Fjällbacka Skola Tanum
Undervisning i ämnet bioloigi utifrån Lgr11.
Grundskola 4 – 5 Biologi Svenska
Är en ärta levande? Varför eller varför inte? Vad behövs för att något ska leva? Hur påverkas växter och djur av människan? På vilka sätt är det positivt/negativt?

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. 

Centralt innehåll

Mål med arbetsområdet

Målet med arbetsområdet är att du ska kunna:

 • samtala och resonera kring förutsättningar för liv
 • redogöra kring sortering av olika arter (växter och djur)
 • redogöra för människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling
 • utföra enkla fältstudier, undersökningar
 • dokumentera dessa undersökningar med bilder och enkla skriftliga rapporter
 • förklara/ berätta om dessa begrepp:
  art, sortering, cell, atom, organism, rot, stjälk, stam, frukt, frö, blomma, blad, livscykel, fotosyntes, bakterie, ekosystem
 • berätta något om Carl von Linné, Mary Anning

Arbetssätt

Vi kommer att:

 • utföra enkla fältstudier / undersökningar
 • dokumentera undersökningar
 • läsa och skriva faktatexter
 • titta på filmer om naturen mm
 • diskutera / resonera 
 • arbeta både enskilt och i grupp

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • utföra fältstudier
 • skriva laborationsrapporter (att förklara hur och vad du gjort)
 • dokumentera det vi lär oss  (i bild, skrift mm)
 • tänka efter/fundera/reflektera,
 • delta i diskussioner och samtal kring ämnet 
 • redogöra för det du lär dig både muntligt, skriftligt och med bilder.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6

Matriser

Sv Bi
Biologi, åk 4-5

Jag kan detta till viss del.
Jag har godtagbara kunskaper om detta.
Jag har mer än godtagbara kunskaper om detta.
Utföra fältstudier
Du kan genomföra undersökningar genom att följa en given planering. Du kan också formulera hypoteser som du sedan kan arbeta systematiskt utifrån.
 • Bi  E 6
Dokumentation
Du kan dokumentera dina undersökningar i text och bilder.
 • Bi  E 6
Faktakunskaper
Du har kunskaper om biologiska sammanhang och kan använda / förklara olika begrepp.
 • Bi  E 6
 • Bi  E 6
Diskussioner
Du kan samtala och resonera kring frågor som rör ämnet och även till viss del föra samtalet framåt.
 • Bi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: