Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati, kanske det viktigaste vi har!

Skapad 2018-08-28 11:38 i Tingbergsskolan B Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola F – 2 Svenska SO (år 1-3)
Vi kommer att arbeta med valet, vad barn kan bestämma och demokrati både i skolan och i övriga samhället.

Innehåll

Mål

Att du förstår vad som menas med demokrati

Att du i stora drag vet hur valet i Sverige går till

Att du funderar på vad som är rimligt att du som är barn bestämmer

Att du ska få viss förståelse för elevdemokrati

Lektioner

Titta på film för att förstå hur valet går till

Samtala om skillnaden mellan diktatur och demokrati

Prata om vilka partier som finns och vad de har för symboler

Göra en valaffisch för ett påhittat parti i grupp, vad heter det, vad tycker de och vad har de för symbol

Göra en logga till ert parti

Presentera ert parti, vad det heter och vad de gör

Skapa trivselregler

Vårt första klassråd

Bedömning

 • SO 1-3
  Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
 • SO 1-3
  Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
 • SO 1-3
  Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  SO
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: