Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vlog/video blog/video eng år 8 ht-18

Skapad 2018-08-28 11:51 i Torpskolan Lerum
Grundskola 8 – 9 Engelska
Video blogs or vlogs have become increasingly more popular, Youtube is full of them and many of them have a lot of followers around the world. Now you'll get the opportunity to make your own vlog.

Innehåll

Purpose: 

By talking about something that you are interested in and something that you know a lot about you are able to develop your spoken language.

Task :

You are going to make a vlog / video blog.

You can use Imovie to edit/cut your vlog and you can use the Ipad camera for the filming. If you have other programs that are suitable you may of course use them instead.

Your vlog/video blog should be somewhere between 5 and 10 minutes. Not less than 5 minuets!!!

Research

Homework: write down phrases, specific words and synonyms that are suitable (passande)  for your video blog / vlog. Also, reflect on what kind of vlog you are making; instructional, descriptive, re-telling or argumentative.

Write a script (manus)

Record your vlog /video blog

 

Instructions:

1.  Answer the following questions

a) What are you going to do and talk about?

b) Who is your audience?

c)  Where and how are you going to film?

d) Are you going to use photos, music or text?

e) Do you want to invite a guest?

 

 

2. Research - Study youtube/vlogs/video blogs - find out what others have done (for example, if you are writing about books you can read reviews (recensioner)  on the book you are going to talk about and watch how others have blogged and made videos about your chosen topic (ämne).

 

3. Write down Words/phrases that are specific to your subject - a list or a mind-map ("steal" words and phrases from your research). Write them down in your English map, name it "vlog research".

 

4. Start writing a script

 

5. Take a look at "utvecklingsmatrisen" and "bedömningsmatrisen" and see what I look for in your presentation.

 

6. Take a look at former/earlier feedback you have from verbal presentation (muntlig framställning) or verbal interaction (muntliga samtal) and see what you might improve (förbättra) in this verbal presentation.

 

7. Edit  (redigera) your script with help from new feedback.

 

8. Do the filming. Make sure that you don't read your script=you should talk in a way that it seems like you're improvising even though you're well prepared.

 

8. Edit/cut your vlog/ video blog.

 

9. Presentation Put it in your English map on Google Drive. 

 

10. We will reflect on the work process (of the vlog/video blog) by writing exit tickets.

 

Assessement - bedömning: look at "utvecklingsmatrisen" and "bedömningsmatrisen".

You are supposed to work alone but you can invite a guest. Please notice that  I will only assess (bedöma) YOUR achievement (prestation)  so make sure that YOU speak a lot in your vlog/video blog. 

 

Deadlines

Words and phrases:          Friday w. 36 

Script:                                Friday w. 37 (manus) 

Vlog / video blog:               Friday w. 38   

 

Uppgifter

 • Support template -Stödmall för struktur på engelska och svenska

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9

Matriser

En
Utvecklingsmatris- muntlig presentation i engelska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Innehåll/struktur
Det är svårt att följa med i presentationen.
Det finns viss struktur och det går att följa med i presentationen.
Det finns en ganska tydlig struktur och för det mesta går det lätt att följa med i presentationen
Det finns en tydlig struktur och det är lätt att följa med i presentationen.
Flyt (och förmågan att lösa språkliga problem)
Det förekommer många avbrott.
Det finns ett visst flyt i språket.
Det finns oftast flyt i språket.
Det finns flyt och en ledighet i språket.
Uttal och intonation
Uttalet gör ibland att det kan vara svårt att uppfatta innehållet.
Uttalet påverkas ibland av modersmålet.
Uttalet och intonationen är i huvudsak korrekt.
Uttalet är korrekt och intonationen god.
Ordförråd, dvs ord och uttryck
Ordförrådet består av grundläggande ord och fraser.
Ordförrådet är vardagligt och till viss del varierat.
Ordförrådet är varierat.
Ordförrådet är varierat och avancerat
Anpassning
Tilltalet och ordvalet är till viss del genomtänkt och passar till viss del till målgruppen.
Tilltalet och ordvalet är genomtänkt och passar ganska väl till målgruppen.
Tilltalet och ordvalet är genomtänkt och passar väl till målgruppen.
Grammatik
Det förekommer grammatiska fel som ibland gör det svårt att förstå.
Det förekommer en del grammatiska fel men det går ändå att förstå.
De grammatiska fel som förekommer påverkar inte förståelsen.
Grammatiken är i stort sett korrekt.
Strategier (använda valt material i egen produktion)
Presentationen utgår från bekanta ord och ämnen.
Presentationen visar att du tagit del av material från andra medier och det ingår några nya uttryck/ord från dessa.
Presentationen visar att du tagit del av material från andra och det ingår nya uttryck/ord från dessa.
Presentationen visar att du tagit del av material från andra medier och det ingår många olika slags uttryck/ord från dessa.

En
Engelsk muntlig produktion/presentation

Variation
Du kan formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande
Du kan formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande
Du kan formulera dig relativt varierat, samt tydligt och sammanhängande
Begriplighet
Du formulerar /uttalar orden begripligt
Du formulerar/ uttalar de engelska orden på relativt tydligt sätt
Du formulerar /uttalar de engelska orden korrekt och tydligt
Flyt
Du formulerar dig med ett visst flyt
Du fFormulerar dig med flyt.
Strategier
Du använder huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen
Du kKan välja och använda dig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen
Du kan välja och använda dig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: