Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO, Biologi, årskurs 5, kapitel 1, "Europas sista vildmark?"

Skapad 2018-08-28 12:59 i Laröds skola Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Biologi
Vi ska få veta mer om hur djur och växter klarar av det tuffa livet på fjället.

Innehåll

     

              Elevens mål

     När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

- ge exempel på några typiska djur och växter på fjället och berätta hur de kan överleva där.

- vad som menas med växtzoner.

- förklara hur vi människor påverkar fjällens och Alpernas natur.

- berätta om skillnader mellan de svenska fjällen och Alperna.

 

               Begrepp

  anpassning, bäck, exploatera, fjällbjörkskog, fjällnära barrskog, glaciär, kalfjäll, myr, nationalpark, naturreservat, näringskedja, trädgräns, växtzon, äng

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: