👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lappteknik åk 5 läsåret 18/19

Skapad 2018-08-28 13:06 i Presseskolan 4-6 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 4 – 6 Slöjd
Vi övar sömnad på maskin och skapar med geometriska former, färg och mönster.

Innehåll

Dessa förmågor övas i slöjdämnet Lgr 11

Förmåga att:

 

 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter.
 •  
  analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
S

Innehåll och arbetssätt

Vi tittar på olika typer av lappteknikarbeten och pratar lite om lapptekniken förr i tiden, lapptekniken som ett sätt att återanvända resurser och som ett kulturellt och konstnärligt uttryck, samt tittar på exempel på hur kombinationen av material, former och färger ger olika effekter.

Din uppgift:

1. Du framställer ett litet lapptekniksarbete genom att följa en instruktion i text och bild.

2. Du planerar och genomför ett eget lapptekniksarbete:
Du väljer en geometrisk form att arbeta med.
Du skissar förslag på hur lappteknikarbetet ska se ut och vad det ska bli för föremål.
När du bestämt vad du vill göra och hur det ska se ut visar du det genom att göra en tydlig skiss/mönster på ditt lappteknikarbete. Skissen ska visa vad det ska bli för föremål, vad det ska ha för mått och hur färg och form ska kombineras på det färdiga föremålet.
Du räknar ut hur hur stora de olika delarna ska vara för att föremålet ska få den storlek som planerats och hur många delar som behövs. 
Du gör egna mallar och klipper ut delarna i de tyger du valt. 
Arbetet sys på maskin.
När du väljer färger, former och tyger övar du på att motivera färg, form och materialval och att resonera kring hur det påverkar utseendet. Detta ska du sedan även få med i din redovisning på Slöjdportfolio.

Det färdiga arbetet redovisas med bild och text i din digitala portfolio på Slöjdportfolio.

 

Detta bedöms

 • förmåga att formge och framställa ett slöjdföremål utifrån instruktioner
 • förmåga att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial
 • förmåga att använda handverktyg, redskap och symaskin på ett säkert och ändamålsenligt sätt
 • förmåga att välja och motivera tillvägagångssätt i arbetet
 • förmåga att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
 • förmåga att värdera arbetsinsatsen och hur det har påverkat kvalitén på föremålet
 • förmåga att resonera kring hur färg, form och material påverkar utseendet på det färdiga förmålet

Centralt innehåll Lgr 11 åk 4-6 som ingår i arbetsområdet

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.
  Sl  4-6
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  4-6