Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 2 A kap. 1 till 10

Skapad 2018-08-28 13:52 i Sunnansjö skola Ludvika
Addition och subtraktion i talområdet 0-100
Grundskola 2 Matematik
Här får du lära dig matematiska knep och strategier som kommer underlätta din fortsatta utveckling i ämnet matematik.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Vi ska lära oss olika strategier för att räkna addition och subtraktion inom talområdet 0-100.

Vi ska lära oss i additon och subtraktion med växlingar.

Vi ska lära oss att rita och räkna benämnda uppgifter, strategi för problemlösning

Hur ska vi lära oss detta?

Vi har gemensamma genomgångar där vi tittar på bilder och arbetar tillsammans på tavlan och digitalt.

Vi arbetar  i matteboken.

VI färdighetstränar på arbetsblad.

Vi gör problemlösningsuppgifter

Vad som kommer att bedömas:

Du kan välja rätt räknesätt vid problemlösningsuppgifter.

Du kan använda dig av huvudräkning för att räkna addition och subtraktion där svaren ligger inom talområdet  0-100.

Du kan använda dig av uppställning vid addition och subtraktion, både utan och med växlingar.

Hur du får visa vad du kan:

I slutet av varje kapitel finns utvärdering som visar vad du lärt dig.

Vi kommer även genomföra två provtillfällen under arbetets gång.

Du är aktiv på genomgångar och använder lektionstiden på ett sätt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3

Matriser

Ma
Addition och subtraktion inom talområde 0-100

Nivå 1
På väg
Nivå 2
Behöver träna mera
Nivå 3
Kan detta bra
Huvudräkning för att räkna addition och subtraktion där svaren ligger inom talområdet 0-100.
Kan med hjälp av laborativt material eller med vuxens hjälp räkna uppgifter där svaren ligger inom talområdet 0-20.
Kan med visst stöd av bilder eller labborativt material räkna uppgifter där svaren ligger inom talområdet 0-100.
Kan räkna huvudräkningsuppgifter där svaren ligger inom talområdet 0-20 och kan omsätta den strategin inom ett utökat talområde, 0-100.
Använda dig av uppställning vid addition och subtraktion, både utan och med växlingar.
Kan använda sig av uppställning där den andra termen är ett ental, utan växling.
Kan använda sig av uppställning där båda termena består av både ental och tiotal. Kan övergångar vid addition.
Kan använda sig av uppställning där båda termena består av både ental och tiotal. Kan övergångar vid addition och växling vid subtraktion.
Välja rätt räknesätt vid problemlösningsuppgifter.
Kan med stöd av vuxen avgöra om uppgiften löses med additon eller subtraktion.
Kan avgöra vilket räknesätt som krävs för att lösa uppgiften.
Kan lösa uppgifter som kräver fler än ett räknesätt eller uppgifter som kräver uträkning i fler steg.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: