👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TEMA FÖRR OCH NU

Skapad 2018-08-28 14:49 i Påarps grundsärskola Helsingborg
Under hösten kommer vi att arbeta med vårt tema - Dåtid/Nutid ( och lite Framtid). Vi kommer till att fundera över hur lever vi nu? Vad finns för saker? Fanns allt det förr? Levde man på samma sätt förr? Vi kommer att arbeta med 3 utvalda område: dinosaurier,vikingar och jordbrukstiden.Sen kommer vi även att fundera lite över - hur tror vi det ser ut i framtiden? Vi ska ge oss ut och besöka platser som finns kvar från förr och en del museum.Vi kommer även söka på nätet och titta på korta filmer. Mycket som vi gör kommer vi redovisa i estetiska former.
Grundsärskola 3 – 6 Verklighetsuppfattning Estetisk verksamhet Vardagsaktiviteter
Under hösten kommer vi att arbeta med vårt tema - Dåtid/Nutid ( och lite Framtid). Vi kommer till att fundera över hur lever vi nu? Vad finns för saker? Fanns allt det förr? Levde man på samma sätt förr? Vi kommer att arbeta med 3 utvalda område: dinosaurier,vikingar och jordbrukstiden.Sen kommer vi även att fundera lite över - hur tror vi det ser ut i framtiden?

Innehåll

TEMA DÅTID OCH NUTID (FRAMTID)

Under hösten kommer vi att arbeta med vårt tema - Dåtid/Nutid ( och lite Framtid). Vi kommer till att fundera över hur lever vi nu? Vad finns för saker? Fanns allt det förr? Levde man på samma sätt förr? Vi kommer att arbeta med 3 utvalda område: dinosaurier,vikingar och jordbrukstiden.Sen kommer vi även att fundera lite över - hur tror vi det ser ut i framtiden? Vi ska ge oss ut och besöka platser som finns kvar från förr och en del museum.Vi kommer även söka på nätet och titta på korta filmer. Mycket som vi gör kommer vi redovisa i estetiska former.

 

SYFTE

# eleven ska undersöka närmiljön, dess natur, historia och traditioner

# eleven ska använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet

# eleven ska använda sig av fotografering och filmande

# eleven ska få prova använda sig av olika hantverkstekniker med olika material och redskap

# eleven ska kunna ordna händelser i tid och rum

# eleven ska kunna identifiera och reflektera över tekniska lösningar 

 

VAD

# redskap, verktyg och tekniska utrustningar

# Sverige och andra platser

# närmiljön och dess historia

# olika sätt att skapa

# fotografering och filmande

# slöjdarbetets olika ideer

# verktyg och redskap

# hantverkstekniker

# tidsuppfattning

# uttryck för tid som beskriver nutid, dåtid och framtid.

# hur fungerar vardagliga föremål

# livsfrågor som könsroller och jämställdhet

 

HUR

# vi kommer läsa böcker och se på filmer

# vi kommer vara ute mycket i naturen och eleverna får fota och filma med sina paddor

# en dag i veckan kommer att vara en utedag som är kopplat till ämnet t.ex. Fredriksdal

# besöka Råå museum och Malmö museum

# ingå i HH-projektet och besöka museum i Helsingör

# Miljöverkstaden kommer att ha lektioner med eleverna i ämnet hantverk och teknik

# Fredriksdalspersonal kommer komma till skolan och berätta om hur man levde förr

# Besöka Dino-utställning

# Besöka Vikingaby

# Vi ska arbeta mycket med bilder och tecken inom ämnet

# eleverna kommer att få arbeta med olika material från naturen och skapa efter egen fantasi

# eleverna ska även bygga båtar av naturens material och se om dom flyter

# vad är skillnaderna? 

# bygga fantasivärld om framtiden

 

KUNSKAPSKRAV ÅR 9

# eleven deltar i att använda redskap

# eleven deltar i att beskriva platser och miljöer i Sverige

# eleven deltar i att framställa olika slöjdföremål

# eleven deltar i att välja material och redskap

# eleven deltar i kommunikation om människors olika livsvillkor

 

Detta kommer bedömas - Din förmåga att ......

Se matris

 

Matriser

VAA VEU ES
HÖSTEN

Nivå 2
DETTA KAN JAG
Nivå 3
DETTA ÄR JAG PÅVÄG ATT KLARA
Ny aspekt
# du deltar i kommunikation angående djurs livsvillkor under hösten
Ny aspekt
# du deltar i kommunikation om vattnets former under hösten
Ny aspekt
# du deltar i observation om vädertyper och årstider
Ny aspekt
# du deltar i varierande utomhusaktiviteter under olika förhållanden
Ny aspekt
# du deltar i kommunikation om fysisk aktivitet och väderlek och klädval
Ny aspekt
# du deltar i att använda de kunskaperna i olika situationer
Ny aspekt
# du deltar i att använda motorik i olika aktiviteter utomhus
Ny aspekt
# du kan delta i att skapa i olika material och med olika verktyg
Ny aspekt
# du deltar i att välja material och verktyg
Ny aspekt
# du deltar i varierande utomhusaktiviteter under olika förhållanden
Ny aspekt
# du medverkar i att följa allemansrätten

Ny rubrik

FÖRDJUPANDE KUNSKAPER I ÅR 9
Nivå 2
DETTA KAN JAG
Nivå 3
DETTA ÄR JAG PÅVÄG ATT KLARA
Ny aspekt
# du redovisar angående djurs livsvillkor under hösten
Ny aspekt
# du berättar om vattnets former under hösten
Ny aspekt
# du gör observation om vädertyper och årstider
Ny aspekt
# du utövar varierande utomhusaktiviteter under olika förhållanden
Ny aspekt
# du berättar om fysisk aktivitet och väderlek och klädval
Ny aspekt
# du använder dig av de kunskaperna i olika situationer
Ny aspekt
Ny aspekt
# du skapar i olika material och med olika verktyg
Ny aspekt
# du väljer material och verktyg
Ny aspekt
# du genomför olika aktiviteter utomhus och anpassar dig till förhållandena
Ny aspekt
# du följer allemansrättens regler

VAA VEU ES
Dåtid-Nutid-Framtid

Nivå 2
DETTA KAN JAG
Nivå 3
DETTA ÄR JAG PÅVÄG ATT KUNNA
Aspekt 1
Dessutom deltar eleven i kommunikation om några växters och djurs livsvillkor och levnadsmiljöer
Ny aspekt
Dessutom deltar eleven i att beskriva platser och miljöer som har betydelse för eleven i Sverige, Europa och övriga delar av världen.
Ny aspekt
Eleven kan delta i kommunikation om levnadsregler och berättelser i världen.
Ny aspekt
Eleven kan delta i varierade utomhusaktiviteter under olika förhållanden
Ny aspekt
Eleven kan på olika sätt söka elevnära information om vad som ska hända och vad som har hänt
Ny aspekt
Eleven kan delta i att framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker
Ny aspekt
Eleven kan delta i att undersöka hur bilder, slöjdföremål och musik från olika tidsepoker, traditioner och kulturer är utformade