👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Yrken

Skapad 2018-08-28 15:34 i Påarps skola Helsingborg
Vad är ett yrke? Vad finns det för olika yrken? Vad vill du bli när du blir stor? Vad behöver man kunna då?
Grundskola F – 9 SO (år 1-3) Svenska
Funderar du ibland över vad du ska arbeta med när du blir stor? I vårt samhälle har alla yrken olika uppgifter och alla spelar på olika sätt en viktig roll för att ett samhälle ska fungera. Nu ska vi lära oss mer om yrken. Vad arbetar dina och kamraternas föräldrar eller släktingar med? Du kommer att få lära dig om några viktiga samhällsfunktioner.

Innehåll

Lärandemål;

Du visar på att du kan redogöra för vilka yrken som finns i närområdet.

 

Du kan ge några exempel på verksamheter i närområdet.

 

Du kan ge några exempel på viktiga samhällsfunktioner.

 

Bedömningsaspekter;

Du kan nämna några yrken i närområdet.

 

Du kan skriftligt redogöra för några verksamheter i ditt närområde.

 

Du kan skriftligt redogöra för några viktiga samhällsfunktioner.

Hur synliggörs elevernas lärande;

Innan vi startat arbetsområdet kommer vi att använda oss av VÖL.

I början får eleverna muntliga frågor för att se var de befinner sig i förhållande till målet.

Under arbetets gång får de små deltest för att se hur mycket kunskap de befäst samt en förberedelse för det slutliga testet (exit tickets).

I slutet får eleverna göra ett test för att se på vilket steg de befinner sig i gentemot målet.

Detta kommer vi att arbeta med;

Du kommer att få träffa och lyssna till personer från olika yrkeskategorier.

Du kommer att få se på en kort film där några yrken presenteras.

Du kommer att få intervjua någon vuxen i din närhet för att ta reda på deras yrke.

Du kommer att få skriva en text och presentera ditt drömyrke.

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3

Matriser

Sv SO
Vårt samhälle Yrke

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Centrala samhällsfunktioner
 • Sh  1-3
 • Sh   3
Känner till att det finns centrala samhällsfunktioner.
Känner till och kan ange några centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
Känner till och kan ange några centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola. Har förståelse för varför ett samhälle behöver dessa samhällsfunktioner.
Yrken och verksamheter i närområdet
 • Sh  1-3
 • Sh   3
Känner till några yrken.
Känner till några och anger några yrken och verksamheter i närområdet.
Känner till flertalet och anger många yrken och verksamheter i närområdet.
Muntlig presentation
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
Uttrycker dig med ett enkelt språk för t.ex. att beskriva och berätta Behöver hjälp med att få en "röd tråd" och struktur i ditt budskap.
Uttrycker dig klart och tydligt genom att berätta och beskriva. Det finns en enkel "röd tråd" och struktur i ditt budskap.
Uttrycker dig på ett tydligt och säkert sätt genom att berätta med både helhet och detaljer. Det finns en tydlig "röd tråd" och struktur i ditt budskap.
Skriftlig redovisning
 • Sv
 • Sv   3
 • Sv   3
 • Sv   3
Uttrycker dig med ett enkelt språk för t.ex. att beskriva och berätta Behöver hjälp med att få en "röd tråd" och struktur i ditt budskap.
Uttrycker dig klart och tydligt genom att berätta och beskriva. Det finns en enkel "röd tråd" och struktur i ditt budskap.
Uttrycker dig på ett tydligt och säkert sätt genom att berätta med både helhet och detaljer. Det finns en tydlig "röd tråd" och struktur i ditt budskap.