Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Första världskriget, mellankrigstiden, andra världskriget och efterkrigstiden

Skapad 2018-08-28 16:55 i Mariaskolan Stockholm Grundskolor
PP för kolonialism, första världskriget, mellankrigstiden och andra världskriget
Grundskola 7 – 9 Historia
Vi kommer att analysera första och andra världskriget. Krigen kom att betyda slutet för flera härskare och resultera i en ny Europakarta och ett nytt Europa i många andra avseenden. Människans historia är fascinerande. Den är på många sätt vacker, men också grym. Det kanske hemskaste som en grupp människor kan göra är att försöka förgöra en annan grupp. Tyvärr är detta något som går som en röd tråd genom hela vår historia. Jag vill nu att du ska lära dig om dessa händelser, både de som går långt tillbaka i tiden och de som hände för inte så länge sedan. Att känna till detta är det första steget till att förhindra att det händer igen.

Innehåll

Inledning

Europas starkaste länder fördelade Afrika mellan sig. Med olika metoder utövade de sin makt för att göra hemlandet rikare. Resultatet blev förödande för Afrikas många länder. Mellan de koloniserande staterna växte spänningarna och kolonialismen var en av orsakerna. Spänningarna resulterade i första världskriget. Miljontals dog på de olika krigsskådepalatserna. Under mellankrigstidens ekonomiska kris växte olika totalitära ideologier sig allt starkare och demokratin försvagades i flera av Europas länder. Tjugo år efter första världskrigets slut stod Europa inför ett nytt storkrig, den här gången inte bara mellan stater utan också ett krig med olika ideologier inblandade.
Hur allt detta kunde ske ska vi gå igenom och med hopp om att du förstår varför demokrati är den enda vägen fram om vi vill ha ett samhälle där alla är lika mycket värda.

Föreläsningar 

Syften och arbetsgång

Genom att läsa texter, granska bilder och filmklipp, besvara frågor och arbeta med olika uppgifter både enskilt och i grupp kommer du att arbeta med de olika syftena. Det är viktigt att du deltar i våra gemensamma diskussioner.

Du kommer att visa vad du lärt dig genom att besvara frågor, redogöra för olika händelser och längre skeenden muntligt och skriftligt.

Bedömningsunderlag

 

Prov v.38 den18/9  

Prov v.43 den 23/10

 

Kahoot.it

Fördjupningsuppgifter 

Klassrumsdiskussioner

 

Förslag på föreläsningar på www.sorummet.se

 • Första världskriget – bakgrunden (Martin Andersson)
 • Första världskriget - följderna (Martin Andersson)
 • Andra världskrigets första del och krigets bakgrund
 • Andra världskrigets andra del och krigets konsekvenser
 • Förintelsefilmer på Levande historia (kod: JAGJOBBARISKOLAN)
 •  

Uppgifter

 • 1 och 2WW sammanfattning

 • Första världskriget sammanfattning

 • 1WW: tankekarta

 • Repetition om 1 WW och elevsvar på olika kunskapsnivåer

 • Orsaker till 2WW: genomgång

 • 2WW förlopp: genomgång

 • 2WW konsekvenser: genomgång

 • Aktör och struktur; kontinuitet och förändring: genomgång

 • Källkritik: mall

 • Källkritik: analysuppgift

 • Källanalysuppgift

 • Rasbiologi i Sverige

 • Mellankrigstiden sammanfattning och instuderingsfrågor

 • Andra världskriget sammanfattning och instuderingsfrågor (Mini kurs)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi

Matriser

Hi
Matris i historia Lgr 11 ht-12

Grundläggande
Utvecklat
Väl utvecklat
Kunskaper om olika tidsperioder
fakta
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under (händelser) under tiden för mellankrigstiden, andra världskriget och efterkrigstiden.
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under tiden för mellankrigstiden, andra världskriget och efterkrigstiden.
Du har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under tiden för mellankrigstiden, andra världskriget och efterkrigstiden.
Orsaker och konsekvenser
förklara och resonera
Du visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Du visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i. Du kan förklara och jämföra kontinuitet och förändring inom de historiska utvecklingslinjerna. (t ex nazismen då och nu) Du kan förklara hur aktörer (t ex individer, grupper) och strukturer(t ex ekonomi, styrelsesätt) i samhället påverkar varandra.
Du visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i. Du kan jämföra och dra välutvecklade slutsatser om kontinuitet och förändring inom de historiska utvecklingslinjerna. (t ex nazismen då och nu) Du kan förklara och dra välutvecklade slutsatser om hur aktörer (t ex individer, grupper) och strukturer (t ex ekonomi, styrelsesätt) i samhället påverkar varandra.
Källanvändning
Vilka slutsatser kan du dra ifrån källor?
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Historiska begrepp
Ha kunskap om olika begrepp och kunna använda dem
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan du använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan du använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan du använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: