Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt, åk 7

Skapad 2018-08-28 16:57 i Mariaskolan Stockholm Grundskolor
Ett arbetsområde kring lag och rätt.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Ett arbetsområde kring lag och rätt. Regler är till för att göra det lättare för oss att umgås med varandra. Tänk om alla skulle ställa sig först i kön, prata hela tiden utan att lyssna och slå till varandra så fort de blev arga. Om alla skulle göra vad som helst när som helst skulle det bli svårt att leva tillsammans. En del regler finns bara som en tyst överenskommelse, medan andra kanske finns i en regelbok eller i lagboken.

Innehåll

 

Syfte

När du läser samhällskunskap så ska du utveckla kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. I det här arbetsområdet betyder det att du ska förstå hur den svenska rättssäkerheten är uppbyggd och hur den ska säkerställas genom att polisen, socialtjänsten, domstolen och kriminalvården samarbetar kring detta. Du ska förstå varför vi har lagar, och hur de påverkas och förändras.

Du ska också få vara med och se olika samhällsfrågor ur olika perspektiv. I det här arbetsområdet innebär det att du ska få fundera på orsaker och konsekvenser till brottslighet, och du ska få träna dig i att se denna samhällsfråga ur olika perspektiv. Du ska också träna dig i att uttrycka egna tankar och värderingar kring brott och straff.

Undervisning

Våra lagar och vårt rättssystem ska skydda vår demokrati och våra rättigheter. Varje medborgare har rättigheter, men också skyldigheter i ett samhälle och detta skall vi prata om.Vi ska lära oss om händelsekedjan från ett brott till påföljd. Vi kommer prata om olika brott och olika påföljder. Du kommer också få lära dig om hur det fungerar i en svensk domstol.

Vi kommer att använda oss av ett läroboken: kapitel - lag & rätt, olika webbsidor, samt olika filmer och vi kommer att besöka tingsrätten och titta på en riktigt rättegång.

Detta blir du bedömd på:

 • Deltagande i diskussioner på lektionerna
 • Uppgifter under kursens gång.
 • Prov  v. 41 ( i boken s. 64-68; 70; 72-73; 76-77; 78-80 eller sammanfattning=häftet)
 • Viktiga begrepp
 • Regler

  Lagar

  Rättsstat

  Stifta

  Juridik och jurist

  Straffmyndig

  Mörkertal

  Socialtjänsten

  Åklagare

  Förundersökning

  Förhör

  Husrannsakan

  Gripen

  Anhållen

  Nämndemän

  Målsägarende

  Tilltalad

  Påföljd

 

 

Uppgifter

 • Elevsvar: exempel på en A-fråga

 • Genomgång: Lag och rätt

 • Analys och problemlösning: uppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Lag och rätt

E
C
A
Analys
Du har grundläggande kunskaper om det svenska rättsystemet. Exempelfrågor: Hur går en rättegång till och vilka personer deltar? Förklara processen från brott till påföljd. Hur är det svenska rättsamhället uppbyggt?
Du har goda kunskaper om kunskaper om det svenska rättsystemet. Exempelfrågor: Hur går en rättegång till och vilka personer deltar? Förklara processen från brott till påföljd. Hur är det svenska rättsamhället uppbyggt?
Du har mycket goda kunskaper om kunskaper om det svenska rättsystemet. Exempelfrågor: Hur går en rättegång till och vilka personer deltar? Förklara processen från brott till påföljd. Hur är det svenska rättsamhället uppbyggt?
Begrepp
Du kan använda begreppen som vi har använt oss av. (Ta hjälp av ordlistan när du pluggar.)
Du kan använda flera olika begrepp på ett mer utvecklande sätt.
Du kan använda många olika begrepp på ett välutvecklande sätt.
resonera
Du kan föra enkla resonemang om samhällsfrågor (till exempel brottslighet och ungdomsbrottslighet) och om rättigheter och skyldigheter. Exempelfråga: Vad finns det för för- och nackdelar med de påföljder vi har i Sverige?
Du kan föra mer utvecklande resonemang om samhällsfrågor (till exempel brottslighet och ungdomsbrottslighet) och om rättigheter och skyldigheter. Exempelfråga: Vad finns det för för- och nackdelar med de påföljder vi har i Sverige?
Du kan föra välutvecklande resonemang om samhällsfrågor (till exempel brottslighet och ungdomsbrottslighet) och om rättigheter och skyldigheter. Exempelfråga: Vad finns det för för- och nackdelar med de påföljder vi har i Sverige?
Samband
Du kan se enkla samband mellan till exempel en människas bakgrund (uppväxt) och hennes livssituation senare i livet. Exempelfråga: Varför tror du ungdomar är den mest brottsbenägna gruppen?
Du kan föra mer utvecklande resonemang om sambandet mellan till exempel en människas bakgrund (uppväxt) och hennes livssituation senare i livet. Exempelfråga: Varför tror du ungdomar är den mest brottsbenägna gruppen?
Du kan föra välutvecklande resonemang om samband mellan till exempel en människas bakgrund (uppväxt) och hennes livssituation senare i livet. Exempelfråga: Varför tror du ungdomar är den mest brottsbenägna gruppen?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: