Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati och valet 2018

Skapad 2018-08-28 19:37 i Domarringens skola Uppsala
Kortare arbetsområde om demokrati och valet 2018
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Ett kortare arbetsområde om demokrati och valet 2018

Innehåll

Mål för elev

Du ska känna till:

 •     Skillnaden mellan en demokrati och en diktatur
 •        Något om hur Sverige styrs och att det finns olika politiska partier
 •      Vad ett elevråd är och hur ett klassråd går till
 •      Hur en demokratisk omröstning kan gå till

 

 

Genomförande

Vi kommer att arbeta med området demokrati och val under de första veckorna i september. Då kommer vi att:

 

 • Lära oss grundläggande kunskaper om vad en demokrati är och att motsatsen är en diktatur.
 • Bekanta oss med de större partierna.
 • Träna på att ta ställning och göra egna val.
 • Lära oss hur ett elevråd och klassråd fungerar.
 • Ha ett klassråd där vi bland annat bestämmer regler i klassen.
 • Se filmer om demokrati och diktatur.
 • Utföra ett eget val mellan olika påhittade parier .

 

 • Syfte
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen, och
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Gr lgr11
 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
  Gr lgr11
 • förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: