Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Tal och mönster" och "Längd och räknesätt".

Skapad 2018-08-28 20:31 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Första planeringen upplagd efter kapitel 1 och 2 i Prima Formula 4.
Grundskola 4 Matematik
I vardagen möter du matematik överallt och i den här första delen av matematiken i åk 4 kommer vi att arbeta med "Tal och mönster" och "Längd och räknesätt".

Innehåll

Målet med arbetsområdet är att utveckla din:

Problemlösningsförmåga

 • löser enkla problem
 • väljer och använder rätt strategier och metoder

Resonemangsförmåga

 • beskriver hur jag löser matematiska problem
 • förklarar varför resultatet är rimligt med hjälp av fakta
 • ger förslag på olika sätt att lösa problem
 • ställer matematiska frågor
 • diskuterar matematik  

Begreppsförmåga

 • använder matematiska begrepp, t.ex: addera, centimeter, subtrahera
 • beskriver begreppen på olika sätt, med hjälp av bilder, förklaringar, uträkningar
 • förklarar hur olika begrepp hör ihop, t.ex multiplikation och addition

Metodförmåga

 • väljer och använder lämplig metod i beräkningar och uppgifter

Kommunikationsförmåga

 • förklarar hur jag gör beräkningar och löser uppgifter med hjälp av bilder, symboler, tabeller, grafer och andra uttrycksformer

 

Innehåll

Vi kommer att arbeta med två områden i matematik, "Tal och mönster" och "Längd och räknesätt".

Du kommer att få lära dig och bli bedömd på följande: 

 • upptäcka mönster i figurer och talföljder 
 • jämföra och ordna tal efter storlek
 • läsa av och sätta ut tal på tallinjer
 • visa hur du gör när du försöker lösa problem, välja lämplig metod när du löser problem
 • jämföra och mäta längd, välja och byta längdenheter
 • addera och subtrahera på olika sätt
 • känna igen händelser som leder till addition och subtraktion

Centrala begrepp

Talföljd, kolumn, siffror, tal, jämn, udda, summa, addera, ökar, minskar, tallinje, dubbelt, siffersumma, ental, hundratal, tusental, tiotusental, längd, bredd, höjd, famnmått, fotmått, linje, stråle, sträcka, meter, decimeter, centimeter, millimeter, m, dm, cm, mm, enhet, addition, subtraktion, algoritm, term, differens, rimligt, 

Arbetssätt:

Vi använder oss av digitalt läromedel.

Gemensamma genomgångar, aktiviteter/praktisk matematik, enskilda uppgifter, lärarledda diskussioner, gruppdiskussioner.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: