Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Retoriska förebilder

Skapad 2018-08-29 08:28 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Svenska
Vilka blir vi inspirerade av? Presentera en retorisk förebild som kan inspirera flera!

Innehåll

Moment: Retoriska förebilder

Ämne: Retorik

Syfte:

Introducera kursen, lära känna varandra, få förståelse för vilka våra förkunskaper är och vilka förväntningar vi har på kursen. Trygghet och glädje!

Mål:

·       Delta aktivt i övningar.

·       Hålla ett kort tal tillsammans med någon i gruppen.

·       Presentera dig själv/bli en del i gruppen.

Metod:

Lektionsövningar, genomgångar, gruppövningar, egen läsning, högläsning.

Uppgift:

Första uppgiften i retorik är att jobba med att lära känna gruppen, och för att göra det behöver du också dela med dig av dig själv.

·       Delta aktivt i de lektionsövningar vi gör.

·       Berätta om och reflektera tillsammans över någon av era retoriska förebilder (personer). Denna förebild ska vara en person som kan fungera som positiv förebild för oss generellt, inte bara genom sin retoriska färdighet. Gör detta genom att presentera er retoriska förebild (ca 3 minuter) med hjälp av följande frågor:

o   Berätta vem/vilka de är och vad de gjort

o   Ge exempel (t.ex. från youtube, tidningar, tv etc) från deras tal (kan alltså vara tv-program, presentationer, högläsning…)

o   Berätta varför du tycker att de är goda talare

o   Förbered ett tal genom att skriva manus (ons 11/9)

o   Håll talet mån 16/9

Redovisningsform:

Muntlig redovisning i form av korta presentationer.

Manus om dina retoriska förebilder.

Tidplan:

Vecka 36

Lektion 1: Introduktion, namnlekar, ämnesplan och böcker. Presentation.

Lektion 2: Genomgång av moment. Scennärvaro (när börjar talet?), andning, nervositet (s. 85-87). Andningsövning, spela in rösten, jobba med kroppen. Enklaste dispositionen (inledning, huvuddel, avslutning). Diskutera uppgift och förebild.

Vecka 37

Lektion 3: Kursplanering. Begreppen etos, logos, och patos, fördjupning i etos (s. 24-36). Övning av talflöde. Leta fakta/exempel etc. till presentationen.

Lektion 4: Begreppen etos, logos och patos, fördjupning i logos (s. 37-40). Övning med associationer. 

Vecka 38

Lektion 5: Begreppen etos, logos och patos, fördjupning i patos (s. 41-48). Övning av samarbete och konstruktiv kritik. Förbereda presentation.

Lektion 6: Förbereda presentation.

Vecka 39

Lektion 7: Manus in 21/9

Lektion 8: Hålla talet 23/9

Vecka 40

Lektion 9: Utvärdera talet (28/9), nytt moment.

 

 

Redovisningstid:

Måndag 21/9                   Inlämning av manus (Unikum)

Onsdag 23/9                   Tal om retorisk förebild.

Måndag 28/9                   Utvärdering av talet

Uppgifter

  • Retoriska förebilder: utvärdering av presentation

  • Hålla presentation om retoriska förebilder

  • Inlämning av manus

Matriser

Sve
Retoriska förebilder

Retorik

E
C
Kunskapskrav 1:1
Eleven kan med viss säkerhet genomföra muntlig framställning av olika slag och med olika syften i och inför en grupp. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och dispositionen tydligt urskiljbar.
Eleven kan med viss säkerhet genomföra muntlig framställning av olika slag och med olika syften i och inför en grupp. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad.
Kunskapskrav 1:2
Språk och stil är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Språket är ledigt och språk och stil är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation.
Kunskapskrav 1:3
Eleven har viss åhörarkontakt.
Eleven har god åhörarkontakt.
Kunskapskrav 1:4
Eleven kan också med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel.
Eleven kan också med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga presentationen.
Kunskapskrav 1:5
Dessutom kan eleven göra en enkel reflektion över muntlig presentation, med enkla omdömen värdera sin egen prestation samt ge respons på andras muntliga framställning.
Dessutom kan eleven göra en välgrundad reflektion över muntlig presentation, värderar med nyanserade omdömen sin egen prestation samt ger respons på andras muntliga framställning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: