Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi - evolution & ekologi

Skapad 2018-08-29 08:50 i Åsa Gårdsskola 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 4 Teknik Biologi
Vår jord innehåller fantastiska resurser som gör att vi kan leva här. För att på bästa sätt ta hand om vår jord måste vi ha kunskap om hur liv uppstod och har utvecklats samt hur vi på bästa sätt tar hand om den och värnar om det liv som finns här. Detta och att vistas i naturen och genomföra fältstudier kommer vi att arbeta med under de kommande veckorna i biologi.

Innehåll

Biologi - evolution & ekologi

Under detta projekt kommer planeringen att ändras under arbetets gång. Det är här du kommer hitta allt som vi arbetar med; filmer, instruktioner och uppgifter. Det är därför viktigt att varje vecka gå in på planeringen och titta på vad vi ska göra. 

Översikt:

 • Livets utveckling och Big bang
 • Celler
 • Växter
 • Djur
 • Bakterier
 • Ekosystem
 • Evolution och anpassningar
 • Charles Darwin
 • Näringskedjor och näringsvävar
 • Biologisk mångfald
 • Hållbar utveckling
Vecka 51:

Vi utvärderar terminen. Utvärderingen fotas och läggs ut på lärloggen.

Vecka 50:
Vi fortsätter att prata om Charles Darwin och begreppen evolution och anpassning. Vi gör det genom att titta på filmer, diskutera, walk and talk och en EPA (träna på att samtala).

Filmerna:

https://urskola.se/Produkter/200123-Om-evolution-Charles-och-arternas-uppkomst     (del 1)

https://urskola.se/Produkter/200124-Om-evolution-Variation-och-skoldpaddor      (del 2)

https://urskola.se/Produkter/200125-Om-evolution-Konkurrens-och-odlor       (del 3)

https://urskola.se/Produkter/200126-Om-evolution-Galapagos-och-snygga-hanar  (del 4)

https://urskola.se/Produkter/200127-Om-evolution-Dinosaurier-tid-och-fossil  (del 5)

 

 

 

 

 

 

 
Vecka 49:

Onsdag: Vi lämnar in slutuppgiften.

Torsdag:

Vi har en genomgång kring evolution och Charles Darwin.

Vi läser en text tillsammans.

Ni får ca 30 min mattetid.

Vecka 48-49:

Denna vecka börjar vi att knyta ihop säcken för att lämna in slutprodukten senast onsdag vecka 49.

 

 

INSTRUKTION v.48 - 49

CHECK

Titta på dina källor och skriv en kort text kring varför du valt dessa källor. Svara på följande frågor:

 

·        Vem har skrivit källan?

·        Varför är källa gjord?

·        Finns det någon kontaktuppgift?

·        När är källan skriven?

·        Har du jämfört dina källor?

 

 

Bestäm dig nu för hur du vill lämna in hela din text om näringskedjan du valt samt källresonemanget.

 

Lämna in din slutprodukt på Unikum senast onsdag v..49 (Uppgiften heter slutprodukt – Näringskedja)

 

 
Vecka 47-48:

Vi fortsätter att läsa olika källor och producera faktatext, denna vecka läser och skriver vi om en producent (växt).

 

Uppgiften finns på unikum och lämnas in senast onsdag vecka 48.

Vecka 46-47:

Vi fortsätter att läsa olika källor och producera faktatext, denna vecka läser och skriver vi om en konsument.

Uppgiften finns på unikum och lämnas in senast onsdag vecka 47.

Vecka 45:

Under ca 4 veckor samarbetar NO:n med svenskan för att kunna fördjupa kunskaperna ytterligare när det gäller att processa och skriva faktatexter (beskrivande text och förklarande text). 

GG- näringsvävar och näringskedjor

 

 

 • Vi börjar att skriva vår första faktatext. Uppgiften finns på Unikum (Faktatext - toppkonsument). Lämnas in senast onsdag vecka 46.

 

 

 

 

Vecka 43:

GG - Vad är en källa?

 

GG - Hur söker man information på nätet och vad innebär det att vara källkritisk?

Vi tittar på en film från URskola om källkritik:

https://urskola.se/Produkter/177414-Ar-det-sant-Kallkritik?cmpid=del:cl:20181018:urskola

 

 • Vi tittar på olika sidor och diskuterar hur man söker information och vad man ska tänka på.
 • Övningar i grupp kopplade till det vi gjort.

Vecka 42:

Vi har skjutit upp inlämningsdatumet för lab.rapporten och lämnar in den på Unikum denna vecka istället.

 • GG - ryggradslösadjur och ryggradsdjur
 • GG - cellandning + samläsning

 • Uppgift kring cellandningen i grupp.

 

Vecka 41:

 

Vi gör klart rapporten från fältstudie och lämnar in den på Unikum under uppgifter (fältstudie Kvarnskogen):

 

Vecka 40:

 

 • Vi går igenom lab.rapporten och hur man skriver en rapport enligt mallen:

 

 • Vi samskriver de 4 första punkterna innan vi genomför fältstudien.
 • Vi går upp till Kvarnskogen och genomför  fältststudien:
 • Sedan arbetar vi med att artbestämma och skriva klart vår rapport veckan därefter (v.41)

 

 
Vecka 39:
 • GG - blommans delar och hur växter förökar sig
 • Vi läser en text (växter och blommans delar) gemensamt. 
 • Vi diskuterar texten och hur man ska läsa en faktatext.
 • Vi tittar på en film:

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V5588

 • Uppgift kring blommans delar:

 

 
Vecka 38:
 • GG - fotosyntesen

Nedan kan man se en kort film om fotosyntesen:

  

 

 • Vi parläser om fotosyntesen
 • "spontanteater" - fotosyntesen
 • skrivuppgift i skrivboken, där vi svarar på frågor

BegreppFotosyntes, klorofyll, klyvöppningar, druvsocker

 

Vecka 37:
 • PP - Carl Von Linné
 • Vi parläser om Carl Von Linné
 • Vi gör en plansch i Pages om Carl Von Linné

 

 •  
 • Vi smygstartar med att prata om nästa veckas område fotosyntesen

 

Begrepp: Botaniker, art-klassificering, 

 
Vecka 36:

Onsdag:

PP - Livets utveckling, celler, organismers indelning i grupper (bakterier, svampar, växter, djur).

 

Kort film man kan se för repetition:

Gemensam reflektionsfråga - Varför är det viktigt att vi tar hand om vår natur?  

 

Torsdag:

Parläs i boken s.4-7 (biologi - naturen) och bladet om celler.
 

Walk and talk – Den levande planeten   (vi går i par och diskuterar)

 

Skrivuppgift – Den levande planeten

BegreppCell   Organism   Bakterie   Svamp   Växt    Djur

 

Vecka 35:

 • Vi startar med att tala om vad NO är för något och vilka ämnen som ingår.

 

 

Filmer från studi.se

https://app.studi.se/l/vad-aer-biologi

https://app.studi.se/l/allt-aer-kemi-naestan-1

https://app.studi.se/l/fran-aristoteles-till-klassisk-fysik

 

 • Vi diskuterar det vi sett och läst och gör gemensamma anteckningar

 

 

 

Uppgifter

 • Faktatext - toppkonsument

 • Carl Von Linné

 • Lab.rapport - Fältstudie Kvarnskogen

 • Faktatext - producent

 • Faktatext - producent

 • Faktatext - konsument

 • Faktatext - toppkonsument

 • Slutprodukt - Näringskedja

 • Slutprodukt - Näringskedja

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6

Matriser

Bi Tk
Lab.rapport - fältstudie Kvarnskogen

Saknas
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Rubriker
Rubriker ska finnas med i rapporten.
Saknas
Har med några av rubriker enligt mallen.
Har rubriker enligt mallen.
Har fetmarkerad rubriker enligt mallen.
Genomförande
Någon som inte varit med och gjort undersökningen ska kunna förstå hur man gjort.
Saknas
Har genomförande med i löpande text.
Har ett genomförande i punktform som är relativt lätta att följa.
Tydligt genomförande i punktform som är lätt att följa.
Jämförelse
Jämföra sina resultat med en annan grupp (likheter - skillnader).
Saknas
Jämför sina resultat men resonerar inte kring varför likheter eller skillnader finns.
Jämför sina resultat och försöker resonerar kring varför skillnader eller likheter uppstår.
Jämför sina resultat och resonerar kring varför skillnader eller likheter uppstår.
Förbättringsåtgärder
Hur gör jag så jag får ett ännu bättre och säkrare resultat nästa gång?
Saknas
Har med förbättringsåtgärder som kopplas till sig själv som person.
Har med förbättringsåtgärder som är kopplade till själva undersökningen.
Har med förbättringsåtgärder som är kopplade till själva undersökningen och som leder till ett ännu bättre resultat.
Bilder
Dokumentera undersökningen med bilder.
Saknas
Har någon bild från undersökningen
Har bilder med som visar genomförandet eller resultatet.
Har bilder med som visar genomförandet och resultatet.
Material
Hur man använt sig av materialet för att genomföra undersökningen.
Använder materialet på ett felaktigt sätt.
Använder materialet med osäkerhet.
Använder materialet korrekt.
Använder materialet korrekt och med noggrannhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: