Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tid, vikt, volym och längd

Skapad 2018-08-29 09:11 i Nolhagaskolan Alingsås
Denna planering handlar om arbetet med vikt-hur vi uppskattar och mäter vad något väger, volym-hur vi uppskattar och mäter hur mycket plats olika saker tar och längd-hur vi uppskattar och mäter hur långt något är.
Grundsärskola 7 – 9 Matematik
Under hösten kommer vi att arbeta med tid - hur vi uppskattar och mäter hur lång tid något tar, vikt - hur vi uppskattar och mäter vad något väger, volym - hur vi uppskattar och mäter hur mycket plats olika saker tar och längd - hur vi uppskattar och mäter hur långt något är. Du kommer att få jobba mycket praktiskt men det blir också en del nya ord och begrepp att lära.

Innehåll

Ämne: Matematik 

Arbetsområde: Tid,vikt, volym och längd

Konkreta mål:

 Du ska kunna:

 • uppskatta och mäta hur mycket olika saker väger
 • uppskatta och mäta hur mycket plats olika saker tar
 • uppskatta och mäta hur långa olika sträckor är
 • uppskatta och mäta hur lång tid något tar.
 • avläsa en analog eller digital klocka med en viss säkerhet.
 • använda flera olika måttenheter och använda dom i rätt sammanhang. 
 • matematiska ord och begrepp, så som massa, volym och längd. 

Bedömning:

Jag ska bedöma din förmåga att:

 • på egen hand eller tillsammans med någon annan visa att du kan mäta hur mycket något väger.
 • på egen hand eller tillsammans med någon annan visa att du kan mäta hur mycket något rymmer.
 • på egen hand eller tillsammans med någon annan visa att du kan mäta hur långt något är.
 • på egen hand eller tillsammans med någon annan avläsa tiden på en analog eller digital klocka.
 • fundera och resonera kring om det du mätt är rimligt.

Undervisning:

Vi kommer att arbeta med:

 • att mäta och uppskatta vikt, volym och längd på saker runtomkring oss
 • att mäta och uppskatta tid på aktiviteter i vår vardag.
 • att avläsa den analoga och digitala klockan. 
 • att omvandla enheter, så som kilogram till hektogram mm
 • skriva tabeller över vad olika saker väger, rymmer och hur långa de är
 • att jämföra vad olika saker väger, rymmer och hur långa de är
 • att väga och mäta både ute och inne i klassrummet
 • att spela spel där vi mäter
 • att se film som tar upp olika problem där man behöver mäta. 
 • problem ur verkligheten 
 • matteboken och häften
 • enheter, så som timmar, minuter, sekunder, kilogram (kg), hektogram (hg), gram (g), liter (l), deciliter (dl), milliliter (ml), kilometer (km), meter (m), decimeter (dm), centimeter (cm) och millimeter (mm).

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • lösa matematiska problem,
  Ma
 • reflektera över rimlighet i situationer med matematisk anknytning, och
  Ma
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Enheter för tid, till exempel timmar och minuter och hur de förhåller sig till varandra.
  Ma  7-9
 • Olika sätt att uppskatta och mäta tidsskillnader, till exempel med klocka.
  Ma  7-9
 • Mätning och uppskattning av längd, volym och massa med vanliga måttenheter.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa problem i vardagliga situationer på ett delvis fungerande sätt.
  Ma  C 9
 • Eleven uppskattar, mäter och avläser sträckor, massor och volymer och storleksordnar enheterna med viss säkerhet.
  Ma  C 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
  Ma  C 9
 • Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om matematik, i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser.
  Ma  C 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: