Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal, algebra och geometri

Skapad 2018-08-29 10:33 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Matematik
Under höstterminen kommer vi att arbeta med tal, algebra och geometri. I kapitel 1 ska vi lära oss mer om potenser, negativa tal och kvadrat- rötter. Kapitel 2 handlar om att se mönster och att lösa ekvationer och kapitel 3 handlar om geometri där kommer vi att lära oss att räkna ut cirkelns area och omkrets samt mantelytor och volymer på olika geometriska former.

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

 Eleverna ska utveckla sin förmåga att

 

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser...

 

Kunskapskraven som vi främst kommer att jobba med i kapitel 2 om algebra är:

1) Lösa problem med strategier, metoder & modeller.

2) Resonemang om tillvägagångssätt & rimlighet.

3) Använda matematiska begrepp.

4) Uttrycksformer & begreppens relation.

 Så här ska vi arbeta:

.

Ni kommer att få undervisning om tal, algebra, geometri. Ni kommer att kunna visa era kunskaper med hjälp av:

 

 • Prov och tester
 • Laborativ matematik
 • Muntlig framställning

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.
  Ma  7-9
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i olika programmeringsmiljöer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Tal, algebra och geometri

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: