Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grovplanering Tema Kompis/Värdegrund Ht 18

Skapad 2018-08-29 12:22 i LillTunas Förskola LiCa förskolor
Förskola
Vi vill få ihop barngruppen. De behöver rutiner och stabilitet när barngruppen är ny. Vi upplever att barnen behöver uppleva, prata och reflektera mera över hur man är mot sina kompisar och hur en bra kompis är.

Innehåll

Barnens intressen, Var är vi? Nuläge

Vi vill få ihop barngruppen. De behöver rutiner och stabilitet när det är en ny barngrupp. Vi har många blandade åldrar på barnen och vill möta varje barn på deras utvecklingsnivå.  

Vi upplever att barnen behöver uppleva, prata och reflektera mera över hur man är mot sina kompisar och hur en bra kompis är. Alla barn har inte det talade språket men kan då visa med kroppen vad de känner och vill.

Syfte och mål, Vart ska vi?

Syfte – Vi vill få barnen att bli ”bra” kompisar och få en förståelse för värdegrunden. Värdegrunden ska genomsyra hela vår verksamhet och barnen ska bli trygga med oss som pedagoger, varandra och i miljön.  

 

Målkriterier

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

Tar kontakt med de andra barnen och intresserar sig för vad de gör och hur de känner.

Tar hänsyn till de andra barnen och använder sig av språket (inte bara de talade språket utan även tex kroppsspråk) för att meddela vad de vill eller känner.

Använder sig av språket för att kommunicerar vid konflikter.

Metod, och material Hur gör vi?

Metod - Vi arbetar med de dagliga rutinerna och de gemensamma reglerna för att skapa trygghet. Vi kommer att använda oss av boksamtal, regellekar och samlingar.

Vi anser att det viktigaste för barnens trygghet är att vi är samspelta.

Förutsättningar – Vi kommer under hösten att arbeta med värdegrunden, den ska genomsyra hela vår verksamhet.

Dokumentation - Hur ska vi dokumentera? Vi dokumenterar genom att använda oss av observationer, kamera, iPad och text.

Vad ska vi dokumentera? Vi dokumenterar hur barnen är mot varandra och deras reflektioner.

Planering

Det är viktigt att vi har rutiner i vår verksamhet så barngruppen vet vad som kommer hända under dagen. Då blir de trygga både med oss pedagoger, de andra barnen och miljön. Vi pratar om hur man ska göra i olika situationer och reflekterar tillsammans med barnen.

Vi övar på att vänta på min tur. Öva på att lyssna på andra.

Vad gör jag om en kompis tar en sak jag vill ha?

Hur gör jag för att förklara för kompisen hur jag känner? 

Hur vet jag vad kompisarna vill?

Vi kommer att läsa kompisböckerna. Vi kommer också att titta på olika filmer från tex UR som handlar om hur man ska vara ”en bra kompis”. 

För att kunna jobba med detta kommer vi att ibland dela upp oss i mindre grupper där vi möter alla barnen på deras nivå. Vi kommer att ha olika grupper som vi växlar mellan så att barnen får chans att i olika gruppkonstellationer öva på detta. Vi vill också ge barnen själva möjlighet till att vissa gånger välja efter intresse.

 

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: