Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumentation

Skapad 2018-08-29 12:24 i Fontinskolan Kungälv
Planering av arbete med argumenterande texter. Läromedel: Zick-zack skrivrummet.
Grundskola 5 – 6 SO (år 1-3) Samhällskunskap Svenska Svenska som andraspråk
I ett demokratiskt samhälle har man rätt att framföra sin åsikt. Därför är det viktigt att både kunna framföra egna åsikter på ett bra sätt och att kunna förstå andras åsikter och det ska du få lära dig nu!

Innehåll

Syfte med arbetsområdet

Du tränar på att:

 • framföra en åsikt/tes och finna stöd för den med varierande och trovärdiga argument.
 • anpassa språket efter syfte, mottagare och sammanhang.
 • använda språkliga normer och strukturer (skiljetecken, interpunktion, meningsbyggnad).
 • söka information från källor och använda det som stöd i argumentationen.
 • framföra åsikter med inlevelse, övertyga och påverka åhörarna.

 

Arbetssätt

Vi kommer att läsa och arbeta med texter tillsammans för att lära oss om argumenterande texters struktur.
Vi kommer att läsa och arbeta med texter för att förbättra vår förmåga att urskilja vad som är fakta och vad som är åsikter. 
Vi kommer att göra olika övningar för att öva på att skriva argumenterande text. 

Vi kommer att skriva egna argumenterande texter. 

 

Mål

När arbetsområdet är slut ska du:

 • Kunna förstå innehållet i en argumenterande text. 
 • Kunna framföra en åsikt muntligt.
 • Kunna skriva en argumenterande text. 

Bedömning

Se Matris

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
  Sh  C 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
  Sh  A 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
  Sv  C 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
  Sv  C 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet
  Sv  C 6
 • Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord- och begrepp
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt
  Sv  C 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl
  Sv  C 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Sv  A 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  A 6
 • Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
  Sv  A 6

Matriser

Sv Sh SO SvA
Argumentation

>
>>
>>>
Struktur på text
Du kan skriva en rubrik som passar till innehållet. Det går att se en röd tråd i texten, men det blir ibland rörigt. Du delar ibland in texter i stycken.
Du kan skriva en rubrik som passar bra till innehållet. Din text har en tydlig röd tråd. Du delar in din text i stycken på något sätt.
Du kan skriva en rubrik som passar till innehållet och lockar läsaren. Din text har en tydlig röd tråd. Texten är lätt att följa. Du visar att du kan dela in din text i stycken på ett effektivt sätt.
Inledning/bakgrund
Inledningen i din text har en åsikt och du försöker skriva en bakgrund som förklarar din åsikt.
Inledningen har en tydlig åsikt och en bakgrund som förklarar din åsikt.
Inledningen har en tydlig åsikt och en bakgrund som förklarar din åsikt med ett eller flera exempel.
Argument i text
Du har presenterat dina argument i din text men du behöver förklara och utveckla dessa mer.
Du har presenterat argument i din text och du visar att du kan förklara dem kortfattat med något exempel. Du försöker bemöta motargument.
Du har presenterat flera argument tydligt i din text. Du har med något motargument samt besvarar detta.
Avslutning av text
Din text innehåller en enkel avslutning. Du försöker sammanfatta det viktigaste innehållet i din text.
Du har med en avslutning som sammanfattar din text.
Du har med en avslutning som tydligt sammanfattar din text.
Skivregler
Du använder skiljetecken på ett osäkert sätt. Det finns återkommande stavfel, men stavningen stör inte läsningen av din text. Det finns lite variation i ditt språk.
Du använder skiljetecken med viss säkerhet. De flesta ord stavas rätt och din stavning stör inte läsningen av texten. Du försöker variera språket.
Du använder skiljetecken på ett säkert sätt. Du visar att du är säker på din stavning. Du varierar språket på ett säkert sätt.

Uttrycka åsikter muntligt.

>
>>
>>>
Uttrycka åsikter
Du uttrycker en åsikt så att det går att uppfatta vad du tycker. Du försöker motivera din åsikt med någon form av argument.
Du uttrycker en åsikt så att det blir tydligt vad du tycker. Du motiverar din åsikt med något tydligt argument.
Du uttrycker en åsikt så att det blir tydligt vad du tycker. Du motiverar din åsikt med flera argument.
Lyssna och fråga i en konversation
Du lyssnar in något av vad andra säger och kan ställa någon enkel fråga kring vad något sagt.
Du lyssnar på det mesta av vad någon annan säger och kan ställa någon relevant fråga.
Du lyssnar in det någon annan säger och ställer relevanta frågor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: