Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läslyftet- Flera språk i barngruppen

Skapad 2018-08-29 13:51 i Björkbacken Hedemora
Förskola
Under läsåret 2018-19 kommer vi att arbeta med ämnet "Flera språk i barngruppen". I den här modulen i läslyftet får vi förslag på språkutvecklande arbetssätt såsom vikten av att omge barnen med ord och hur genrepedagogiken kan användas i förskolan.

Innehåll

Syfte: Att arbeta fram ett språkutvecklande arbetssätt för barn som har flera språk. 

Mål:  Utarbetar en språkpolicy för förskolan.

Metod: Vi arbetar under läsåret 2018-19 med skolverkets modul "Flera språk i barngruppen". Vi ska kartlägga våra erfarenheter och nuvarande arbetssätt kring barns flerspråkighet.  Vi för diskussioner och samtal i arbetslaget  kring  språkutvecklande arbetssätt på förskolan  med fokus på flerspråkighet.

 

 

Uppgifter

 • Första tillfället är måndagen den 10/9 kl.8.30-10.30

 • Träff nr 2

 • Träff 4

 • Träff 5

 • Träff 6

 • Träff 7

 • Träff 8

 • Träff 9

 • Träff10

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: