Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering 5-års verksamheten HT-18

Skapad 2018-08-29 14:14 i Bifrost förskola Mölndals Stad
Förskola
Planeringar är den karta som leder oss vidare i vårt arbete. Här beskriver vi vad vi vill ska hända, hur arbetet ska genomföras (arbetssätt och metoder) samt hur uppföljning och utvärdering ska ske.

Innehåll

Mål: Vad vill vi ska hända?

Vi har samma syfte och mål som förra året. Kompisklubbens syfte är att barnen ska ges förutsättningar att bygga goda relationer med varandra samt att de får utveckla sin förmåga att samspela och samarbeta. Vårt mål är också att barnen utvecklar sin förmåga att lyssna och förstå instruktioner i grupp. Kompisklubben ska vara en plats där barnen får möjlighet att växa som individer och utveckla förmågor som de kan ta med sig in i skolans värld.

Vilka arbetssätt och metoder ska användas?

Genom olika samarbetslekar vill vi att barnen får möjlighet att skapa goda relationer till varandra och utvecklar sin sociala kompetens. 

Vi kommer leka samma lekar under x antal tillfällen för att barnen ska känna igen lekarna, reglerna och känna trygghet tills in egen förmåga. Efter ett tag kommer vi utveckla lekarna och byta ut dem. 

Vi kommer använda oss av lekar, rim och ramsor. 

T ex

* Tigerramsan 

* Ekorren och boet

* Rockringen 

* Namnsång En calypso 🎶

* Pomperipossa

* Musen 

Hur kan barnen påverka innehållet och utförandet?

Vi har inte bestämt antal gånger vi leker lekarna utan vill att barnen ska kunna var med och välja lekar och variation efter ett tag. 

I början av terminen är det ett fast innehåll där barnen inte kan påverka mycket. Men efter tidens gång vill vi att barnen ska vara med och bestämma. 

Hur ska arbetsområdet följas upp och utvärderas?

Vi kommer utvärdera under mitten av terminen HT-18. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: