Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild ÅK 9 läsår 2019-20

Skapad 2018-08-29 14:20 i Killebäckskolan Lunds för- och grundskolor
Vi arbetar med olika uttrycksformer, arkitektyr, bildanalys, konsthistoria, presentation och avancerat perspektivteckning. Kursen avslutas med en uppgift som innehåller tre arbeten i tre valfria tekniker efter ett fritt valt tema.
Grundskola 9 Bild
Under läsåret tänker vi arbeta med bland annat avancerad perspektivteckning, arkitektyr, analys och presentation. Det sista uppdraget består av tre arbeten i valfri teknik efter ett fritt valt tema. Vi arbetar med olika uttrycksformer, genom att använda oss av olika material och verktyg för bildframställning. Alla uppgifter har stora utvecklingsmöjligheter för den enskilde eleven oavsett nivån den befinner sig på. Vissa uppgifter kan utföras som grupparbeten.

Innehåll

Centralt innehåll i årskurs 7-9

I årskurs 7-9

Bildframställning

 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
 • Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
 • Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.
 • Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.
 • Presentationer av eget bildskapande.
 • Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang.

Redskap för bildframställning

 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.

Bildanalys

 • Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
 • Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: