Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik - Projekt Brobygge

Skapad 2018-08-29 14:21 i Elinebergsskolan Helsingborg
Grundskola 7 Teknik
Teknikprojektet i årskurs 7 syftar till att du ska förstå helheten i strukturen kring ett konstruktionsbygge. Vad finns det att tänka på för att få den att fungera? Vilka element i en byggnad kan skapa olika förutsättningar. Hur möter vi invånarnas behov? Vilka utmaningar finns i planering och hur hänger människa, miljö och samhälle ihop?


Innehåll

Utvecklingsarbetet

 1. Skissa på olika förslag på hur era broar skall se ut
 2. Bestäm er för ett förslag och ta fram en ritning till modellen
 3. Fundera över vilket material er bro skall byggas av i om den skulle byggas i verkligheten
 4. Ta reda på fakta kring ert valda material. Hur får man fram detta material? Vilka miljökonsekvenser blir det av materialvalet (framtagning, användning, avfall)? Går materialet att återvinna?
 5. Bygg modellen
 6. Testa modellen. Är det något som behöver förändras? I sådana fall byggs den om.
 7. Testa igen
 8. Skriv klart rapporten

Rapporten

Syfte

 1. Varför gör vi den här uppgiften?

Genomförande

 1. Beskriv hur utvecklingsarbetet har gått till. Hur tänkte ni när ni skissade? 
 2. Varför valde ni just den modellen som ni valt?
 3. Hur gjorde ni er ritning? 
 4. Hur byggde ni? 

Materialval

 1. Ni skall fundera över vilket material den skall konstrueras i om man skulle bygga bron i verkligheten. Motivera ert materialval!

Resultat

 1. Hur blev bron? 

Slutsats

 1. Fundera över för- och nackdelar med era val när det gäller konstruktion och material
 2. Fundera över om ni kunde gjort något bättre och i sådana fall vad?
 3. Andra tankar och funderingar som dykt upp under arbetets gång?

Bedömningen grundas efter din förmåga att...

Bro måste klara följande kriterier

 • Bron skall ha ett span på 40 cm
 • Brokonstruktionen skall hålla för 5 kg
 • Ni måste ha utnyttjat minst en konstruktionsteknik för utökad hållfasthet
 • Kunna planeras och byggas utifrån på förhand angivet material

Rapporten bedöms enligt

 • Hur väl ni lyckas uppfylla instruktionerna för rapporten
 • Från resonemang om likheter och skillnader mellan material och deras användning i tekniska lösningar
 • Redovisning av konstruktionsarbetet genom att pröva idéer till lösningar
 • Från hur väl skisser och ritningar redovisas där intentionen är synliggjord
 • Din pröva och ompröva från din arbetslogg. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.
  Tk  7-9
 • Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.
  Tk  7-9
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Kunskapskrav Teknik

F
E
C
A
Tekniska lösningar
,
Eleven har ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Material & deras användning
Eleven har ej uppnått godkänd nivå.
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Genomföra arbeten
,
Eleven har ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
Formulera & välja alternativ
Eleven har ej uppnått godkänd nivå.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentera
.
Eleven har ej uppnått godkänd nivå.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Konsekvenser
Eleven har ej uppnått godkänd nivå.
Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: