Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska, åk 2

Skapad 2018-08-29 15:41 i Stordammens skola Uppsala
Här beskriver du kort vad planeringen handlar om.
Grundskola F – 3 Svenska
Såhär arbetar vi i svenska i årskurs 2.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområdet:

Se nedan.

Undervisningens innehåll: Centralt innehåll

Se nedan. 

Kunskapskrav

Se nedan. 

Konkretisering av kunskapskraven

Jag väljer/skapar passande bilder till min text.

Jag kan samtala om vad en text vill berätta.

Jag deltar i samtal genom att ställa frågor och jag lyssnar genom att vara tyst och hålla ögonkontakt.

Jag kan läsa en text och säga något bra och något som kan förbättras.

Jag kan ta en enkel instruktion. 

Jag kan berätta om något jag gjort eller sett så en kompis förstår.

Jag kan söka information från en bok eller nätet.

Jag skriver så att andra kan läsa.

Jag använder alla gemener och versaler på rätt sätt.

Jag gör mellanrum mellan ord när jag skriver.

Jag kan stava flera ord.

Jag skriver meningar med stor bokstav och punkt.

Jag kan skriva en kort berättelse med början, händelse och slut.

Jag kan skriva en faktatext med ord som hör till ämnet. 

Jag läser en kort text med flyt.

Jag läser om när jag behöver. 

Jag stannar upp i en text när jag inte förstår.

Jag kan återberätta och svara på frågor om det jag läst.

Jag kan dra slutsatser och göra förutsägelser under högläsning. 

Undervisning och bedömning

I början på varje termin sitter klassläraren enskilt med varje elev och bedömer läs- och skrivförmåga utifrån bedömningsstöd från Skolverket. Detta får vårdnadshavarna ta del av på utvecklingssamtalet. 

Veckorutin:

Varje morgon har vi högläsning och arbete utifrån högläsningstexten. På måndagar och tisdagar arbetar vi med vår läsebok ”Diamantjakten”. Eleverna har en läsebok på sin nivå och de tränar att läsa kapitlet tillsammans med en kompis, eller i mindre grupp, innan de får hem det i läxa. Utöver läseboken har eleverna en arbetsbok som de får hem i läxa efter genomgång. På onsdagar skriver vi i veckoboken. Där får eleverna träna på att berätta i ordning utifrån bilder samt att skriva läsligt med stor bokstav och punkt.På torsdagar och fredagar arbetar vi med att "Skriva sig till läsning" (eleverna skriver utifrån givna teman på dator) samt skrivprojekt (vi tränar att skriva olika slags texter). 

Vi bedömer eleverna formativt under läsårets gång samt summativt i slutet på läsåret. Målen i svenska som vi arbetar ämnesöverskridande med i gällande tema finns alltid uppsatta i klassrummet och utvärderas av eleven själv i slutet av temat. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: