Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska - åk 4-5 Rabbalshede skola 2018/19

Skapad 2018-08-29 15:41 i Rabbalshede skola Tanum
"Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan kommunicera på engelska i tal och skrift ..".
Grundskola 4 – 5 Engelska

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Du ska kunna:
-tala enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar
-aktivt delta i olika former av enkla samtal och dialoger.
-läsa och förstå huvudinnehållet i elevnära texter.
-skriva enkelt, begripligt och sammanhängande om välbekanta ämnen
-omformulera texten när du inte hittar rätt ord
-skriva artighetsfraser i tex brev
-skriva enkla meddelanden och instruktioner
- berätta något om kultur/ levnadsvillkor ( t ex högtider/skolan) i några engelsktalande länder

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Din förmåga att kunna:
 
-uttrycka dig enkelt och begripligt med ord,fraser och meningar både muntligt och skriftligt
-redogöra för innehållet i enkla och välbekanta texter samt med enkla ord och fraser kommentera dessa
-bearbeta egna texter genom att göra enkla förbättringar
- berätta om några engelsktalande länder samt göra jämförelser med egna upplevelser

 Se kunskapskraven i matrisen.

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Du kommer att lära genom:
- att öva att tala engelska t ex i dialoger, pjäser, intervjuer, egna inspelningar med hjälp av Ipaden 
- läs och skrivövningar både individuellt och i grupp t ex att göra egna böcker/ presentationer i Ipaden, 
- att se på filmer, lyssna på engelskt tal, musik mm
- att ta del av genomgångar i tex grammatik
- arbete i aktuellt läromedel 

Arbetet kommer att pågå under läsåret 2018/19

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En

Matriser

En
Engelska, åk 4-5 Rabbalshede skola ht -15

Jag kan detta till viss del.
Jag har godtagbara kunskaper om detta.
Jag har mer än godtagbara kunskaper om detta.
Lyssna läsa och förstå
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Lyssna, läsa och förstå
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
Tala och skriva
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Tala och skriva
Eleven kan välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: